Делта Инструмент с нова сграда в столицата

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2005

Тържеството за откриването събра КИП и А бранша от страната

На 7-и октомври официално отвори врати новата офисна, производствена и административна сграда в столицата на българската производствена фирма Делта Инструмент. Тържеството на домакините бе уважено от многобройни представители на КИП и А бранша в страната. Паралелно с пожеланията за здраве и професионален успех, отправени към специалистите от Делта Инструмент, присъстващите колеги, партньори и приятели на фирмата се обединиха около становището, че строителството на сградата е успех не само за Делта Инструмент, но и за целия бранш. Дейностите по развоя, проектирането и производството на широка гама техника за измерване и регулиране са концентрирани в специално обособено крило на сградата. Освен производствена, фирмата развива и търговска дейност, включваща предлагането на техника за управление на промишлени процеси, измервателни уреди, вентили, задвижки и др.

"Над 35% от производството на фирмата е предназначено за износ. Приоритетен пазар за нас са държавите от региона на Югоизточна Европа. Реализирали сме продукция в Румъния, Сърбия и Македония. Техника на Делта Инструмент работи успешно и в редица държави от Европейския съюз, сред които Италия, Австрия и Португалия. Важно място във външнотърговския ни оборот заема дори далечна страна като Австралия", коментира пазарната ориентация на Делта Инструмент управителят на фирмата инж. Михаил Михайлов. На въпроса какви са основните пречки пред развитието на производствените фирми от КИП и А бранша в страната, с присъщата си откровеност г-н Михайлов отговаря: "На първо място, лошата инфраструктура в държавата, на второ, но не по важност място, ширещата се на всички държавни нива корупция и, на трето, непрекъснатите, често нелогични и недобре обмислени промени в законодателството". Положително влияние върху българския бизнес, според Евгени Янков, съуправител на Делта Инструмент, оказват общите процеси на развитие в страната, свързани с влизането на България в Европейския съюз, както и уеднаквяването на законодателството ни с европейското. "За да оцелеят българските производители на КИП и А, трябва да имат силен развой, да създават нови продукти", допълва той. В подкрепа на думите му господин Михайлов заявява: "Не е реално да се очаква, че ще се печели от производството на масови стоки. Все по-ценни и конкурентноспособни ще бъдат техническите решения, съдържащи ноу-хау".
Top