РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > Ден ЕлектрикДен Електрик, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ден Електрик• Разработка и асемблиране на разпределителни уредби НН, табла за автоматика и управление; • Доставка и монтаж на системи за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), постояннотокови захранвания, дизел генератори и системи за автоматично включване на резервното захранване (АВР); ДЕН електрик ЕООД 1407 София, кв. Хладилника ул.”Филип Кутев” № 137 тел./ факс: +359 2 862 8690 е-mail: office@denelectric.com Управител: Младен Расташки мобилен тел.: +359 88 85 252 85 е-mail: m.rastashki@denelectric.com • Проектиране и консултации в областта на електрооборудване и електроинсталации в промишлени обекти, комуникационни и информационни центрове, офисни сгради и др.; • Изпълнение на електроинсталации в промишлени обекти, комуникационни и информационни центрове, офисни сгради и др.; • Изпълнение на трасета за силови и комуникационни кабели.


Top