Диагностика и ремонт на редуктори

Начало > Механични системи > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 3/2024 > 22.05.2024

  • При недостатъчно отделено внимание и грижи една относително незначителна неизправност впоследствие може да се превърне в много по-голям проблем

  • При проблем с редуктора е важно да се предприеме системен подход за идентифициране на причината за възникването му и прилагане на ефективни решения

  • Несъосните зъбни колела могат да доведат до прекомерно износване, увеличен шум и намалена ефективност на индустриалните редуктори

 

Макар средностатистическите индустриални редуктори да са издръжливо оборудване, идеално за експлоатация в среди с високо налягане и температура, дори и при наличието на абразивни елементи, те не са имунизирани срещу проблеми и неизправности. При недостатъчно отделено внимание и грижи една относително незначителна неизправност впоследствие може да се превърне в много по-голям проблем.
Не е необходимо редукторът да се познава в подробности, за да се открие причината за проблема. В повечето случаи виновникът ще бъде една от грешките или неизправностите, които ще изброим в статията. Следва информация за някои от симптомите, на които трябва да се обърне внимание, често срещани проблеми с редукторите и какво могат да означават те.

 

Издава ли редукторът необичаен шум

Неизправните редуктори често могат да започнат да издават необичаен шум поради триещи се една в друга части или просто да не функционират, както се очаква от тях. Частите могат да се износят с времето, с което да стават и все по-шумни. Особено широко разпространена причина за това са неизправни лагери, но зъбните колела и валовете също са податливи на този проблем. Ако шумът представлява нискочестотен тътен, то той вероятно е свързан с лагерите, докато моторните рами обикновено издават чукащ звук, когато са разхлабени.

 

Прегрява ли редукторът

Ако се забележи внезапна промяна в температурата на оборудването, особено между корпуса и вала, то вероятно редукторът прегрява. Често причината за това е липсата на подходящо смазване. Понякога лагерите могат да бъдат прекомерно затегнати, което създава повече триене и генерира повече топлина, отколкото може да издържи редукторът.

Има още признаци за това, че редукторът може да прегрява – изпускане на дим между уплътненията и валовете, обезцветяване и стопяване на пластмасовите части и внезапни откази. Ако се позволи да се стигне до прегряване, това може да доведе до преждевременна загуба на ефективност на компонентите, поради което потребителят трябва да се стреми да предотврати възникването на този проблем по възможно най-добрия начин.

 

Има ли пукнатини

Сред най-забележимите проблеми с един редуктор е появата на пукнатини или други видими повреди по повърхността. Има известна вероятност тези пукнатини да са само повърхностни или причинени от някакъв удар в миналото. Това обаче не означава, че увреждането също е само повърхностно.
Пукнатините, за които няма видима причина, обикновено са резултат от прекалено висока честота или вибрации, дължащи се на това, че скоростта или въртящият момент на редуктора са по-високи от нормалното. Това може да е поради разхлабени или счупени части, като зъби на колелата, които вибрират много по-силно и могат да повредят компонентите около тях. Този проблем изисква възможно най-бързо разрешаване.

 

Има ли признаци на износване или несъосност

Всеки редуктор показва признаци на износване в някакъв момент. При достатъчна експлоатация съосността на редуктора и неговите компоненти може да се измени леко поради вибрации или топлинно разширение. Понякога частите могат просто да са монтирани погрешно и проблемите със съосността да се влошават с времето.
В някои случаи тези части могат да бъдат центрирани относително лесно, но това трябва да се случи на възможно най-ранен етап, защото иначе тази несъосност на компонентите може да доведе до разпространяваща се повреда.

 

Има ли изтичане на масло

Маслените течове са широко разпространен признак за възникнал проблем и те обикновено се появяват около уплътненията на вала. Ако изтича масло, това означава, че в редуктора могат да навлязат и прах, въздух и мръсотия, които да причинят допълнителни неизправности. Замърсеното масло може да доведе до ускорено износване на зъбните колела и лагерите, което понижава ефективността и в крайна сметка може да се стигне до преждевременен отказ. Рутинната инспекция на уплътненията и нивото на маслото е от ключово значение за идентифициране и справяне с потенциални течове преди те да са се превърнали в по-сериозни проблеми.

 

Стъпки за отстраняване на проблема

При проблем с редуктора е важно да се предприеме системен подход за идентифициране на причината за възникването му и прилагане на ефективни решения. Следвайки добре структуриран процес, персоналът по поддръжката може ефективно да диагностицира неизправностите и да възстанови функционалността на редуктора, свеждайки до минимум времето на престой и оптимизирайки експлоатационните характеристики на оборудването.

Процесът по отстраняване на проблема обикновено започва с първоначална визуална инспекция на редуктора и заобикалящите го компоненти. Това включва оглеждане за всякакви явни признаци за повреда, като течове, износване или несъосност. Трябва да се обърне внимание на критични зони като уплътнения, лагери, зъбни колела и точки на смазване. Всички отклонения, които бъдат наблюдавани по време на визуалната инспекция, трябва да се документират и проучат допълнително, за да се определи значимостта им и потенциалното им въздействие върху работата на редуктора.

След визуалната инспекция се провеждат функционални тестове, за да се оценят експлоатационните характеристики на редуктора в работни условия. Това може да включва работа при различни скорости и натоварвания, като същевременно се следят параметри като температура, шум и нива на вибрации. Функционалните тестове спомагат за идентифициране на оперативни проблеми като приплъзване на зъбните колела, необичаен шум или прегряване, предоставяйки ценна представа за причините за възникване на проблемите с редуктора. Събраните по време на функционалните тестове данни могат да послужат като насока за следващите стъпки и да спомогнат за формулиране на стратегиите за ремонт.

Освен визуалните инспекции и функционалните тестове, инструментите за диагностика са безценни при прецизното определяне на проблемите с редукторите. Сред тези инструменти са решения за вибрационен анализ, температурни сензори, комплекти за анализ на маслото и др. Чрез вибрационен анализ например могат да се идентифицират специфични честоти, свързани с износване и несъосност на зъбните колела, докато анализът на маслото може да даде информация за нивата на замърсяване и състоянието на смазочното вещество. Благодарение на инструментите за диагностика техническите екипи могат да съберат количествени данни, които да се използват при отстраняването на проблема и за вземането на информирани решения по отношение на ремонта и дейностите по поддръжка.

 

Съвети за поддръжка
Навременното справяне с проблемите с редукторите е от ключово значение за избягване на скъпоструващи престои и повреди на оборудването. Макар някои проблеми да изискват намеса на професионалист, има няколко решения, които екипът по поддръжка може да приложи за ефективно отстраняване на често срещани неизправности.

Регулярното смазване е съществено важно за гарантиране на безпроблемна работа и удължаване на експлоатационния живот на индустриалните редуктори. Това включва следене на нивата и качеството на маслото, както и освежаването и подмяната на смазочните вещества при необходимост. В допълнение, почистването на редуктора е важно за отстраняване на замърсявания и отломки, които могат да компрометират работните параметри на редуктора и да доведат до преждевременно износване. Чрез следването на подходящи смазочни практики и провеждането на рутинно почистване персоналът по поддръжка може да ограничи риска от отказ на редуктора и да оптимизира надеждността на оборудването.

Несъосните зъбни колела могат да доведат до прекомерно износване, увеличен шум и намалена ефективност на индустриалните редуктори. Регулирането на съосността може да спомогне за свеждането до минимум на риска от повреда, дължащ се тази причина. Процедурата може да включва използването на специализирани инструменти, като циферблатни индикатори и лазерни системи, с помощта на които зъбните колела да се центроват прецизно спрямо съответните оси. Подходящото центроване гарантира оптимална предавателна мощност и удължава сервизния живот на компонентите на редуктора, в резултат на което се подобряват експлоатационните параметри и производителността на оборудването.

Уплътненията и лагерите имат критично важни роли за предотвратяването на течове на масло от редукторите. С времето състоянието на уплътненията може да се влоши и те да започнат да пропускат, а лагерите могат да се износят или повредят. Регулярната инспекция на уплътненията и лагерите позволява на персонала по поддръжка да идентифицира признаците за влошаване на състоянието на тези компоненти и да ги подмени своевременно. В резултат се предотвратяват течове, намалява се триенето и се поддържат оптимални работни параметри на редуктора.

 

Ремонт и обновяване

Редукторите или се повреждат катастрофално, причинявайки непосредствена загуба на мощност, или демонстрират постепенно влошаване на експлоатационните параметри поради износване на компонентите. В крайна сметка, дори за най-добре поддържаните редуктори настъпва момент, в който се нуждаят от ремонт или обновяване.

Процесът започва с цялостен анализ на състоянието на редуктора, включително всичките му части, за да се установи причината за отказа или неочакваното износване. След пълната проверка на тези компоненти, които могат да окажат негативно въздействие върху сервизния живот на лагерите и редуктора, се изпълняват необходимите ремонтни дейности, за да се възвърне оптималната надеждност на оборудването.

Ако един редуктор е силно повреден, то той може или да бъде подменен с нов, или да бъде обновен. При вземането на решение за предприемане на една от тези опции трябва да се отчетат фактори като разходи, възраст на оборудването, възможност за престой, ефективност и безопасност.


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: редуктори, ремонт, диагностика, поддръжкаРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top