Schneider Electric България, Христо Николов: Дигитализацията чертае път към по-високата глобална конкурентност

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 5/2021 • 23.07.2021


инж. Христо Николов, продуктов мениджър Индустриална автоматизация в Schneider Electric България и автор на идеята за конкурса "Стартирай 4.0", пред сп. Инженеринг ревю


инж. Христо Николов е част от Schneider Electric България вече 5 години. Преди това има богат технически и бизнес опит в индустрията на различни позиции. Завършил е ТУ Пловдив и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" с магистратура по Бизнес администрация.

Кои са доминиращите тенденции в настоящото развитие на промишлената автоматизация и какви са най-новите продукти и решения, които Schneider предлага?

Несъмнено ключовата тенденция в момента е дигитализацията. Schneider е компания с огромно портфолио и в различните му части предлагаме различни неща, но възможностите, които дигитализацията създава, са във фокуса. Приложенията са много - от Machine Advisor, който предлага визуализация на ефективността чрез удобен дашборд, през Machine SCADA Еxpert, чрез който в реално време операторите виждат показателите на работата на цялото оборудване, до приложения за цялостна оперативна ефективност. Приложението за добавена реалност Augmented Operator Advisor пък прави процеса по поддръжка на машини и съоръжения изцяло свободен от хартия, в пъти по-бърз и точен и елиминира възможностите за грешки.

Несъмнено както и в други сфери на икономиката и в индустриалната автоматизация се залага основно на развитието на софтуерни продукти и цялостната софтуерна среда, където клиенти и партньори лесно и бързо да разработват необходимите им приложения. Schneider вече представи своя напълно облачно интегриран контролер ТМ262, който предлага включително възможност за интеграция с мобилни приложения. Също така през 2022 г. предстои да представим и изцяло нова софтуерна платформа за разработка на индустриални приложения.

Разкажете повече за продуктите и услугите за киберсигурност, предназначени за управление и намаляване на заплахите за свързаните индустриални устройства.

Киберсигурността е топ приоритет на Schneider Electric във всички продукти, които са свързани с мрежата, и не само. В последните две-три години Schneider Electric преработи продуктовото си портфолио и актуализира всичките си продукти, за да отговори на най-строгите стандарти за киберсигурност в индустрията в целия свят. Дори се наложи да се разделим с добре познати и любими устройства поради уязвимости.

Schneider Electric много залага и на свързани услуги с киберсигурност като одити и препоръки към клиентите си за подобрения и предпазване на оперативните им мрежи. За целта има създаден екип от специалисти на Европейско ниво, който се занимава само с киберсигурност и предлага широк набор от решения за целта.

Какви възможности разкрива внедряването на добавена реалност в управлението на автоматизация и какви са предимствата на продуктите на Schneider?

Schneider Electric беше първа с готово решение за добавена реалност, насочено към индустрията на глобално ниво. Комбинацията от разпознаване на образи и свързването им с конкретна информация, като документи, процедури, дневници, процесни данни в реално време, позволява безпрецедентна скорост и качество на получаване на правилната информация на правилното място - веднага. Всичко това неминуемо повишава ефективността и качеството на работа на персонала по експлоатация и поддръжка.

Автор сте на концепцията зад конкурса "Стартирай 4.0". Какви са общите Ви наблюдения за интереса и проектните идеи на кандидатите до момента?

"Стартирай 4.0" е инициатива, която е изключително интересна за пазара, защото компаниите могат да спечелят пакет от дигитални приложения и пълната им интеграция абсолютно безплатно. Тя обаче е много интересна и за нас, тъй като ни доближава много едновременно до ежедневието и до стратегическите предизвикателства в българската индустрия. Наблюдаваме едновременно висок интерес и неувереност. Компаниите са заинтригувани, но проактивно питат за повече време и повече подкрепа от наша страна. Разбира се, ние откликваме и вече удължихме сроковете, така че завършените кандидатури могат да се подават до края на септември. На разположение сме и за повече от една консултация. Технологичният свят се развива прекалено бързо и всякакъв тип компании, които са лидери в своите браншове, ще имат отговорността да обучават пазара и да повдигат компетенциите в средата около себе си. Точно това се стремим да правим и ние.

В процеса на конкурса това, което също прави впечатление, е и нуждата на компаниите от повишаване на капацитета за реализация и поддръжка на аналитични системи. Към момента фокусът на индустрията е повече в експлоатация и поддръжка, а неразкритият потенциал, свързан с неефективността, някак остава встрани. Индустрия 4.0, или дигитализацията, е необходимост и единствен път за повишаване на конкурентността в глобалната икономика.

 


 

www.se.com/bg

 

 

Top