Дигитализация на производството от Siemens Digital Industries software и Спейскад

CAD/CAMФирмени публикацииСпециален брой: Металообработка • 30.08.2021

Дигитализация на производството от Siemens Digital Industries software и Спейскад | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Дигитализацията на процеса “конструиране - симулация - генериране на управляващи програми за CNC машини - сървърно управление на CNC машините (DNC) - събиране на данните за изпълнение върху CNC машините (MDC)“ гарантира повишаване на производствения капацитет с до 30%, по-високо качество, по-малко брак и по-кратки престои на машините.

В период от 6 до 9 месеца тази трансформация може да бъде успешно реализирана във всяко машиностроително предприятие, използващо дигитални средства за проектиране и производство. Siemens Digital Industries Software като водещ световен иноватор предоставя най-мощната, интегрирана CAD/CAM/CAE/PLM платформа, обхващаща пълния цикъл на производство.

Siemens NX CAM предлага цялостно и доказано решение за програмиране на всички металообработващи машини и роботи за постигане на максимална ефективност на производството. Всеки Siemens NX CAM продукт включва Post-Builder за редактиране и създаване на пост-процесори. Машинната симулация на обработките в NX CAM гарантира коректното изпълнение на всяка програма.

Всеки NX CAM може да бъде разширен, за да обхване управлението на данните за инструментите, планирането на процесите и управлението на наличностите. Надграждането на CAM софтуера с DNC и MDC e следващата стъпка в йерархията от решения за производство.

DNC системата управлява зареждането на NC програмите от сървър към машините. Сървърното съхранение на NC програмите и тяхното директно зареждане към CNC машините съкращава времето в производство и премахва всички рискове от грешки, вследствие на некоректно заредена или необновена NC програма.

MDC е лесна за работа система, която събира данни от CNC машините и визуализира актуалното им състояние. MDC е идеалният управленски инструмент, с който можете да повишите ефективността на машините чрез вземане на бързи коригиращи решения на база наличните данни в реално време.

Изборът на най-доброто решение за Вашето CNC производство не е само в избора на отделни продукти, а и в неговото функционално развитие като една свързана система с възможности за надграждане и компетентна техническа поддръжка!

 


 

 

 

 

тел. 02 903 3999
info@spacecad.bg

www.3dsys.space

 

 

 

 

 

 

 


Вижте още от CAD/CAM


Top