Дигитални термостати с дистанционно управление за индустриални приложения – част I

ОВК • 16.02.2017

Дигитални термостати с дистанционно управление за индустриални приложения – част I
Дигитални термостати с дистанционно управление за индустриални приложения – част I

Дигиталните термостати с възможности за отдалечен контрол осигуряват разходно ефективна алтернатива на BAS системите за сградна автоматизация в индустриални приложения с по-малък мащаб. Те позволяват на мениджърите на обектите централизирано да оптимизират енергийната ефективност и управлението на обектите и да подобрят комфорта за персонала, като същевременно пестят ценно време от физическа настройка на термостатите.

Пазарът на безжични термостати за комерсиални приложения
все още се развива, но обещава сериозен ръст през следващите години, а офертите в сегмента предлагат все по-голяма функционалност. Основно предимство на този тип решения е възможността за управление на индустриални ОВК системи в реално време от отдалечена локация, включително задаване на работни графици, без нужда от ангажиране на допълнителен персонал с обслужването им на място. С развитието на технологиите в областта, дигиталните термостати с дистанционно управление стават все по-достъпни и лесни за инсталация и експлоатация.

Критерии за избор на дигитални термостати
На пазара на цифрови термостати с отдалечен контрол има широка гама продукти в различни ценови класове, които предлагат богат набор от функции за комерсиални обекти. Широко разпространени са Wi-fi термостатите, тъй като това са базирани на един от най-масово използваните стандарти за безжична комуникация.
От особена важност за ефективния мениджмънт на индустриални ОВК системи с безжични термостати е изборът на подходящо устройство, чиито възможности максимално да съответстват на изискванията на приложението. Ето и няколко особености, които е добре да бъдат взети предвид при избора на решение:

Брой на управляваните обекти/помещения
Безжичните термостати, предназначени за индустриални приложения, обикновено могат да управляват до около 7-10 отделни помещения. При по-голям брой обекти управлението посредством отделни термостати би било тромаво, времеемко и изискващо многократно въвеждане на еднотипни команди в отделните устройства. Ето защо за комерсиални ОВК системи е препоръчителен изборът на безжичен термостат с интерфейс, който позволява контрол на по-голям брой помещения. Така еднократното задаване на дадена команда ще се отрази във всички обекти, подобно на централизираното управление на ОВК инсталации при BAS платформите.

Възможности за съхранение на данни
Голяма част от цифровите термостати с дистанционно управление на пазара днес предлагат възможности за свързване с облак-базирана услуга. Този тип услуги позволяват осъществяването на контрол, мониторинг и диагностика на устройствата и ОВК системите, както и съхраняването на данни, свързани с тяхната работа. Технологията допълнително улеснява първоначалната конфигурация и управлението на термостатите. Облачната свързаност обикновено се предлага заедно с устройството, без допълнителни такси.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top