Дигитални термостати с дистанционно управление за индустриални приложения - част II

Начало > ОВК > 23.02.2017

Дигитални термостати с дистанционно управление за индустриални приложения - част II | Инженеринг ревю, снимка 1

Дигиталните термостати с дистанционно управление са сред все по-предпочитаните решения за контрол на ОВК системи в индустриални обекти. За приложения с по-малък мащаб, този тип устройства осигуряват достатъчно ефективно решение за сметка на много по-малко капиталовложение в сравнение с платформите за сградна автоматизация, внедрявани в големите комерсиални обекти.

Възможности за интеграция
Сред критериите за избор на безжичен термостат за комерсиални обекти е неговата възможност за интеграция във вече съществуващи контролни системи за ОВК оборудване, включително единни платформи за сграден мениджмънт и автоматизация. Важно е да е налице и възможност за бъдещо разширяване на контролната система с допълнителни термостати, особено в динамични приложения, при които разрастването на бизнеса е свързано с увеличаване на броя използвани обекти. В идеалния случай интеграцията е на базата на единен комуникационен интерфейс, посредством който могат да бъдат управлявани всички устройства в системата, независимо от производителя. Досоро компаниите в бранша залагаха на патентованите фирмени софтуерни решения, но на пазара все повече се налагат отворените стандарти и софтуерът с отворен код.

Свързване с външно оборудване
Потребителските термостати с дистанционно управление обикновено не разполагат с възможности за контрол на външни устройства, например икономайзери. Моделите за индустриални приложения, от друга страна, могат или директно да се свържат към външното оборудване, или към междинно интерфейсно устройство, което служи за връзка между термостата и икономайзера. Все повече цялостни ОВК решения с вградени икономайзери разполагат с вътрешни контролни системи, които изискват само команден сигнал от термостата.

Общи функционални характеристики
Повечето от моделите безжични термостати на пазара за комерсиални приложения са седмични програмируеми устройства с възможност както за локално, така и за дистанционно управление. Много от съвремените решения разполагат и с интелигентни функции за самообучение. На базата на потребителските команди и настройки за даден период от време, обучаемите смарт термостати могат да се "научат" автоматично да се включват и изключват, за да достигат стойностите, предварително зададени в седмичните графици.
Друга функция на дигиталните термостати с отдалечен контрол е изпращането на известия до потребителя под формата на смс или имейл при различни събития, като рязка промяна на температурата или влажността в помещенията отвъд зададените прагови стойности.


Вижте още от ОВК


Ключови думи: дигитални термостати, термостати с дистанционно управление, безжични термостати, Wi-fi термостатиTop