РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, Ноември 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2011 > Дикс БГДикс БГ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Дикс БГСИСТЕМИ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ Комплекс от съвременни технически, измервателни и програмни средства Над 25 години опит в областта на мониторинга! • Откриване на неестествени отклонения в енергопотреблението; • Локализиране на скрити загуби; • Разкриване на резерви за икономии; • Съставяне на графици за електропотребление в условията на либерализиран пазар; • Оперативно контролиране изпълнението на заявените графици за електропотребление. ДИКС БГ ЕООД, София 1124, ул. Петър Делян 5, ап. 6 т.: 02 846 40 69; 0887 884 587, dixbg@dixbg.com; www.dixbg.com

Top