...

Рекламни публикации на Дилтех


Дилтех

ПОВЕЧЕ ОТ МАШИННОИНЖЕНЕРСТВО.НИЕ СЪЩО ТАКА ПРЕДЛАГАМЕ ДИГИТАЛНИРЕШЕНИЯ, ЗА ДА УВЕЛИЧИТЕ ВАШАТАПРОИЗВОДСТВЕНА ЕФЕКТИВНОСТ.С нашите цялостни дигитални решения за повишаванена ефективността, наблюдение на производството иконтролиране на процесите, ние проправяме пътя за Васкъм бъдещето на преработката на пластмаса и каучук.Научете повече сега:kraussmaffei.com/digitalization

Krauss MaffeiPioneering Plastics

Дилтех ООДОборудване и сервизул. "Драва" №3, офис 14003 Пловдивwww.diltech.bg

... още
Дилтех

Пълният текст на статията можете да намерите тук

... още
Дилтех

ПОВЕЧЕ ОТ ИДЕИ.ОБЕДИНЕНА, НАШАТА ЕКСПЕРТНОСТ Е КОМБИНИРАНА,ЗАДА ПРЕДОСТАВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ ВАШИ НУЖДИОТНОСНО ПРЕРАБОТВАНЕТО НА ПЛАСТМАСА.

С нашата комбинирана експертност в шприцмашините, машинитеза реактопласти, екструдерната технология, дигитализацията иавтоматизацията, ние сме уникални в индустрията и Ви предлагаменеограничени възможности относно оползотворяването напластмаси. Научете повече сега:kraussmaffei.com/newtechnoLogies

ПЛАСТФОРУМсе организира от "Дилтех" ООДна 16 май 2020, Пловдив.

Дилтех ... още

Дилтех

15 години Diltech

УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВОВИСОКИ ЦЕЛИ, ПЕРФЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ

... още
Дилтех

Напълно интегрирана автоматизация

Безпрецедентно: APC plus за перфектно качество на детайлите

Високо производителен пластифициращ възел

Високо ефективно задвижване с нова схема и дизайн

Капаци без винтове

Удобно MC6 управление

Компактен затварящ възел

www.kraussmaffei.com/cx

Fakuma,Палата А7, щанд 7303

Официален представителDiltechwww.diltech.bg

Compact. Effi cient. Flexible.Машини от серията CX

Engineering Passion Krauss Maffei

... още
Дилтех

Официален представителDelitechPlastics 4.0Reliably linked• E-Service• DataXplorer• APC plus• Remote Support• BlueboXPlastics 4.0Experience our intelligent, connected solutions

Engineering Passion Krauss Maffei

... още
Дилтех

Plastics 4.0

Reliably linked

E-ServiceRemote SupportBlueboXAPC plusDataXplorer

Plastics 4.0Experience our intelligent, connected solutions

Engineering PassionKrauss Maffei

Официален представителДилтех ООД4003 Пловдивул. „Драва“ №3, офис 1Tel: +359 (0)32 96 93 96Факс: +359 (0)32 96 93 95E-mail: info@diltech.bgwww.diltech.bg

... още
Дилтех

Официален представителDelitech

Дилтех ООДУл. „Драва“ №3, офис 14003 Пловдив | Българияwww.diltech.bgTel: +359 (0)32 96 93 96Факс: +359 (0)32 96 93 95E-mail: info@diltech.bg

www.kraussmaffei.com/px

Серията PX се откроява със своятагъвкавост по време на целия експлоата-ционен срок, поставя нови стандарти завсички електрически машини:– Гъвкавост при избора– Гъвкавост по време на продукция– Гъвкавост за преоборудванеПросто изберете ... още

Дилтех

Официален представителDILTECH

Compact. Effi cient. Flexible.Машини от серията CXEngineering Passion Krauss Maffeiwww.kraussmaffei.com/cxСЕГА - възможност за избор на готови машини на склад

... още
Дилтех

Официален представителDILTECH

Напълно интегрирана автоматизация

Компактензатварящвъзел

Удобно MC6управление

Капаци без винтове

Високо ефективно задвижванес нова схема и дизайн

Безпрецедентно: APC plus заперфектно качество на детайлите

Високо производителенпластифициращ възел

Compact. Effi cient. Flexible.Машини от серията CX

Engineering Passion Krauss Maffei

www.kraussmaffei.com/cx

СЕГА - възможност за избор на готови машини на склад

... още
Дилтех

DiltechEquipment & Service

DataXplorerMC6 ControlAPC pluse-ServiceMaXecutionRemote SupportBlueboXPlastics 4.0Experience our intelligent, connected solutionsKrauss MaffeiEngineering Passionwww.kraussmaffei.com

... още
Дилтех

Официаленпредставител DiltechЕлдоминвест обичада работи с KraussMaffeiEngineering Passion KraussMaffeiwww.kraussmaffei.comwww.diltech

... още
Дилтех

www.kraussmaffei.com/pxСерията PX се откроява със своята гъвкавост по време на целия експлоатационен срок, поставя нови стандарти за всички електрически машини:– Гъвкавост при избора– Гъвкавост по време на продукция– Гъвкавост за преоборудванеПросто изберете Вашата PX машина, както Ви е необходима – all-electric, all-flexible.Изцяло електрическа серия PXСилата среща гъвкавосттаEngineering PassionKraussMaffeiОфициален представителDiltechДилтех ООДУл. ... още

Дилтех

www.kraussmaffei.com/px

Серията PX се откроява със своятагъвкавост по време на целия експлоата-ционен срок, поставя нови стандарти завсички електрически машини:– Гъвкавост при избора– Гъвкавост по време на продукция– Гъвкавост за преоборудванеПросто изберете Вашата PX машина,както Ви е необходима – all-electric,all-flexible.

Изцяло електрическа серия PXСилата среща гъвкавосттаEngineering PassionKraussMaffei

Официален представителDiltech

Дилтех ООДУл. ... още

Дилтех

Официален представител

Дилтех ООД

Ул. „Драва“ №3, офис 14003 Пловдив | Българияwww.diltech.bgTel: +359 (0)32 96 93 96Факс: +359 (0)32 96 93 95E-mail: info@diltech.bg

Компактен Компактен възелНапълно интегрирана автоматизацияБезпрецедентно: APC plus за перфектно качество на детайлитеВисоко производителенпластифициращ възелВисоко ефективнозадвижване снова схема и дизайнКапаци без винтовеУдобно MC6 управление

Compact. Effi cient. Flexible.Машини от ... още

Дилтех

KraussMaffie Engineering Passion

www.kraussmaffei.com/px

Силата среща гъвкавосттаНовата напълно електрическа серия РХ

Серията PX на KraussMaffei е отго-ворът на съвременните искания запо-голяма гъвкавост при увелича-ване на производителността.Можете да изберете машина от РХсерията, точно по Вашите произ-водствени изисквания от широкизбор компоненти, базирани намодулен дизайн. Просто конфигу-рирате устройството на мечтите си!Здравата механична система,високата ... още

Дилтех

www.kraussmaffei.com/pxwww.diltech.bgГъвкавостта на силата и продължителността сеобе диняват заедно в изцяло електрическатасерия PX на KraussMaffei, за създаване напълноново поколение машини. С индивидуализираниперсо нализации и разширяемост по всяковреме, тя определя състоянието на технологиитеза всяка индустрия и всяко приложение –all-electric, all-flexible.Новата серия PXСилата среща гъвкавосттаEngineering PassionKrauss Maffei

... още
Дилтех

Предлагаме широка гама машини и оборудване от световно известни маркиФирма Дилтех ООД (новото име на Пластикс Бавария България ООД) е на пазара на машини и съоръжения за преработване на пластмаси и каучук вече повече от 12 години. Затова ние се считаме за компетентен и надежден партньор за нашите клиенти в ... още

Дилтех

MAPLAN product range for processing of>Rubber>Silicone (HTV/LSR)> Thermoplastic Elastomer (TPE)Дилтех ООД4003 Пловдив, ул.”Драва” 3 офис 1, тел: 032 / 96 93 96, факс: 032 / 96 93 95е-mail: info@diltech.bg, www.diltech.bg MAPLAN GmbH., 2630 Ternitz, Schoellergasse 9, Austria | T: +43 2630 35706, F: +43 2630 35408 | office@maplan.at | www.maplan.at

... още
Top