Рекламни публикации на

Начало > Рекламни публикации наMOISTURE MINDER®

Непрекъснато и ефективно измерване на остатъчната влага.Прекомерното и/или недостатъчното изсушаване се разпознаванезабавно, което гарантира поддържането на правилнитеусловия в сушилния бункер и спестява енергия и прахосване наматериал.

www.motan-group.comwww.diltech.bg

... още
Дилтех

ПРОСТОТАТА СЕ СРЕЩА СЕФЕКТИВНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

PRECISIONMOLDING - ПЕРФЕКТНОТОВЪВЕДЕНИЕ В СВЕТА НА ИЗЦЯЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ШПРИЦМАШИНИ

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА• Оптимизирано съотношение цена производителност за широк спектър от приложения• Високо ниво на енергийна ефективностблагодарение на концепцията за изцялоелектрическа машина• Осъществяване на предизвикателнисрокове за доставка, чрез основна машиннаконцепция с избран набор от опции

kraussmaffei.comdiltech.bg

... още
Дилтех

METRO G HES

Практичният начин за транспортиране на пластмасови гранули,за производителност от 15 до 200 kg/h.Транспортирането не може да бъде по-лесно!

ZERO LOSSwww.motan.comwww.diltech.bg

... още
Дилтех

GRAVICOLOR

интелигентно дозиращо устройство с IntelliBlend и интегриранотранспортиране - Умният начин за дозиране на гранули.

ZERO LOSS

MOTAN

DILTECH

www.motan.comwww.diltech.bg

... още
Дилтех

Е-СИЛА СЕ СРЕЩА С ГЪВКАВОСТТАИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКА СЕРИЯ PXВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА• Гъвкава, благодарение на много различни опции за комбиниране• Продуктивна, благодарение на високата възпроизводимост• Ефективна, благодарение на умно управление на енергиятаСЕРИЯТА PXЕ ОТГОВОРЪТ НА ВАШИТЕИСКАНИЯ ЗА ПОВЕЧЕГЪВКАВОСТ ПРИ УВЕЛЧАВАЩАСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ.Опционално:APC plus (Адаптивен Контрол на Процеса) за оптимална консистенция на теглото на удара ... още

Дилтех

ПРОСТОТАТА СРЕЩА ЕФЕКТИВНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

precisionMolding – ПЕРФЕКТНОТО ВЪВЕДЕНИЕ В СВЕТА НА НАПЪЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ШПРИЦМАШИНИ.

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:• Оптимално съотношение цена - производителност, за широк спектър от приложения;• Високо ниво на енергийна ефективност, благодарение на концепцията за изцяло електрическа машина;• Реализация на предизвикателни времена за доставка, чрез основна концепция на машината с ... още

Дилтех

Е-СИЛА СЕ СРЕЩА С ГЪВКАВОСТТАИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКА СЕРИЯ РХ

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

• Гъвкава благодарение намного разнообразни опцииза комбиниране• Продуктивна благодарение нависоката възпроизводимост• Ефективна благодарение наинтелигентното управлениена енергията

ОпционалноАРС plus [Адаптивен Контрол на Процеса)за оптимална консистенция на теглото наудара и стабилност на процеса

kraussmaffei.com

Дилтех ООДОборудване и сервизУл "Драва"№З, офис 14003 Пловдивwww.diltech.bg

... още
Дилтех

Винаги има място за подобрение!

Чисто новият NETSTAL PET-LINE със СТРАНИЧЕН ВХОД – малка революция в света на PET формоването

KraussMaffei представя чисто новата NETSTAL PET-LINE с изваждане отстрани и сила на затваряне от 400 тона. Опция за потребители, проектирали своите производствени схеми за машини със страничен вход.

В допълнение: • До 15% ... още

Дилтех

ПОВЕЧЕ ОТ ДУМИ.НИЕ ВИ ПОМАГАМЕ ДА БЪДЕТЕ ПО-ЕКОЛОГИЧНИ КАТОСЛУШАТЕ ВНИМАТЕЛНО И НАМИРАМЕ ПРАВИЛНОТОРЕШЕНИЕ ЗА ВАС.Повече от 30 години ние преследваме прогреса на рециклиранетона пластмаси за Вас. По този начин ние не само намираме начиниза повишаване на енергийната ефективност и рентабилността, но иразработваме решения за намаляване на отпадъците от опаковки.Научете повече ... още

Дилтех

ПОВЕЧЕ ОТ МАШИННОИНЖЕНЕРСТВО.НИЕ СЪЩО ТАКА ПРЕДЛАГАМЕ ДИГИТАЛНИРЕШЕНИЯ, ЗА ДА УВЕЛИЧИТЕ ВАШАТАПРОИЗВОДСТВЕНА ЕФЕКТИВНОСТ.С нашите цялостни дигитални решения за повишаванена ефективността, наблюдение на производството иконтролиране на процесите, ние проправяме пътя за Васкъм бъдещето на преработката на пластмаса и каучук.Научете повече сега:kraussmaffei.com/digitalization

Krauss MaffeiPioneering Plastics

Дилтех ООДОборудване и сервизул. "Драва" №3, офис 14003 Пловдивwww.diltech.bg

... още
Дилтех

Пълният текст на статията можете да намерите тук

... още
Дилтех

ПОВЕЧЕ ОТ ИДЕИ.ОБЕДИНЕНА, НАШАТА ЕКСПЕРТНОСТ Е КОМБИНИРАНА,ЗАДА ПРЕДОСТАВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ ВАШИ НУЖДИОТНОСНО ПРЕРАБОТВАНЕТО НА ПЛАСТМАСА.

С нашата комбинирана експертност в шприцмашините, машинитеза реактопласти, екструдерната технология, дигитализацията иавтоматизацията, ние сме уникални в индустрията и Ви предлагаменеограничени възможности относно оползотворяването напластмаси. Научете повече сега:kraussmaffei.com/newtechnoLogies

ПЛАСТФОРУМсе организира от "Дилтех" ООДна 16 май 2020, Пловдив.

Дилтех ... още

Дилтех

15 години Diltech

УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВОВИСОКИ ЦЕЛИ, ПЕРФЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ

... още
Дилтех

Напълно интегрирана автоматизация

Безпрецедентно: APC plus за перфектно качество на детайлите

Високо производителен пластифициращ възел

Високо ефективно задвижване с нова схема и дизайн

Капаци без винтове

Удобно MC6 управление

Компактен затварящ възел

www.kraussmaffei.com/cx

Fakuma,Палата А7, щанд 7303

Официален представителDiltechwww.diltech.bg

Compact. Effi cient. Flexible.Машини от серията CX

Engineering Passion Krauss Maffei

... още
Дилтех

Официален представителDelitechPlastics 4.0Reliably linked• E-Service• DataXplorer• APC plus• Remote Support• BlueboXPlastics 4.0Experience our intelligent, connected solutions

Engineering Passion Krauss Maffei

... още
Дилтех

Plastics 4.0

Reliably linked

E-ServiceRemote SupportBlueboXAPC plusDataXplorer

Plastics 4.0Experience our intelligent, connected solutions

Engineering PassionKrauss Maffei

Официален представителДилтех ООД4003 Пловдивул. „Драва“ №3, офис 1Tel: +359 (0)32 96 93 96Факс: +359 (0)32 96 93 95E-mail: info@diltech.bgwww.diltech.bg

... още
Дилтех

Официален представителDelitech

Дилтех ООДУл. „Драва“ №3, офис 14003 Пловдив | Българияwww.diltech.bgTel: +359 (0)32 96 93 96Факс: +359 (0)32 96 93 95E-mail: info@diltech.bg

www.kraussmaffei.com/px

Серията PX се откроява със своятагъвкавост по време на целия експлоата-ционен срок, поставя нови стандарти завсички електрически машини:– Гъвкавост при избора– Гъвкавост по време на продукция– Гъвкавост за преоборудванеПросто изберете ... още

Дилтех

Официален представителDILTECH

Compact. Effi cient. Flexible.Машини от серията CXEngineering Passion Krauss Maffeiwww.kraussmaffei.com/cxСЕГА - възможност за избор на готови машини на склад

... още
Дилтех

Официален представителDILTECH

Напълно интегрирана автоматизация

Компактензатварящвъзел

Удобно MC6управление

Капаци без винтове

Високо ефективно задвижванес нова схема и дизайн

Безпрецедентно: APC plus заперфектно качество на детайлите

Високо производителенпластифициращ възел

Compact. Effi cient. Flexible.Машини от серията CX

Engineering Passion Krauss Maffei

www.kraussmaffei.com/cx

СЕГА - възможност за избор на готови машини на склад

... още
Дилтех

DiltechEquipment & Service

DataXplorerMC6 ControlAPC pluse-ServiceMaXecutionRemote SupportBlueboXPlastics 4.0Experience our intelligent, connected solutionsKrauss MaffeiEngineering Passionwww.kraussmaffei.com

... още
Дилтех

Официаленпредставител DiltechЕлдоминвест обичада работи с KraussMaffeiEngineering Passion KraussMaffeiwww.kraussmaffei.comwww.diltech

... още
Дилтех

www.kraussmaffei.com/pxСерията PX се откроява със своята гъвкавост по време на целия експлоатационен срок, поставя нови стандарти за всички електрически машини:– Гъвкавост при избора– Гъвкавост по време на продукция– Гъвкавост за преоборудванеПросто изберете Вашата PX машина, както Ви е необходима – all-electric, all-flexible.Изцяло електрическа серия PXСилата среща гъвкавосттаEngineering PassionKraussMaffeiОфициален представителDiltechДилтех ООДУл. ... още

Дилтех

www.kraussmaffei.com/px

Серията PX се откроява със своятагъвкавост по време на целия експлоата-ционен срок, поставя нови стандарти завсички електрически машини:– Гъвкавост при избора– Гъвкавост по време на продукция– Гъвкавост за преоборудванеПросто изберете Вашата PX машина,както Ви е необходима – all-electric,all-flexible.

Изцяло електрическа серия PXСилата среща гъвкавосттаEngineering PassionKraussMaffei

Официален представителDiltech

Дилтех ООДУл. ... още

Дилтех

Официален представител

Дилтех ООД

Ул. „Драва“ №3, офис 14003 Пловдив | Българияwww.diltech.bgTel: +359 (0)32 96 93 96Факс: +359 (0)32 96 93 95E-mail: info@diltech.bg

Компактен Компактен възелНапълно интегрирана автоматизацияБезпрецедентно: APC plus за перфектно качество на детайлитеВисоко производителенпластифициращ възелВисоко ефективнозадвижване снова схема и дизайнКапаци без винтовеУдобно MC6 управление

Compact. Effi cient. Flexible.Машини от ... още

Дилтех

KraussMaffie Engineering Passion

www.kraussmaffei.com/px

Силата среща гъвкавосттаНовата напълно електрическа серия РХ

Серията PX на KraussMaffei е отго-ворът на съвременните искания запо-голяма гъвкавост при увелича-ване на производителността.Можете да изберете машина от РХсерията, точно по Вашите произ-водствени изисквания от широкизбор компоненти, базирани намодулен дизайн. Просто конфигу-рирате устройството на мечтите си!Здравата механична система,високата ... още

Дилтех

www.kraussmaffei.com/pxwww.diltech.bgГъвкавостта на силата и продължителността сеобе диняват заедно в изцяло електрическатасерия PX на KraussMaffei, за създаване напълноново поколение машини. С индивидуализираниперсо нализации и разширяемост по всяковреме, тя определя състоянието на технологиитеза всяка индустрия и всяко приложение –all-electric, all-flexible.Новата серия PXСилата среща гъвкавосттаEngineering PassionKrauss Maffei

... още
Дилтех

Предлагаме широка гама машини и оборудване от световно известни маркиФирма Дилтех ООД (новото име на Пластикс Бавария България ООД) е на пазара на машини и съоръжения за преработване на пластмаси и каучук вече повече от 12 години. Затова ние се считаме за компетентен и надежден партньор за нашите клиенти в ... още

Дилтех

MAPLAN product range for processing of>Rubber>Silicone (HTV/LSR)> Thermoplastic Elastomer (TPE)Дилтех ООД4003 Пловдив, ул.”Драва” 3 офис 1, тел: 032 / 96 93 96, факс: 032 / 96 93 95е-mail: info@diltech.bg, www.diltech.bg MAPLAN GmbH., 2630 Ternitz, Schoellergasse 9, Austria | T: +43 2630 35706, F: +43 2630 35408 | office@maplan.at | www.maplan.at

... още
Top