РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Дилтех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДилтехОфициален представител
Delitech

Дилтех ООД
Ул. „Драва“ №3, офис 1
4003 Пловдив | България
www.diltech.bg
Tel: +359 (0)32 96 93 96
Факс: +359 (0)32 96 93 95
E-mail: info@diltech.bg

www.kraussmaffei.com/px

Серията PX се откроява със своята
гъвкавост по време на целия експлоата-
ционен срок, поставя нови стандарти за
всички електрически машини:
– Гъвкавост при избора
– Гъвкавост по време на продукция
– Гъвкавост за преоборудване
Просто изберете Вашата PX машина,
както Ви е необходима – all-electric,
all-flexible.

Изцяло електрическа серия PX
Силата среща гъвкавостта

Engineering Passion

Krauss Maffei


Top