РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 8, ноември 2021 > РЕКЛАМИ В брой 8, 2021 > ДилтехДилтех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДилтехЕ-СИЛА СЕ СРЕЩА С ГЪВКАВОСТТА
ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКА СЕРИЯ РХ

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

• Гъвкава благодарение на
много разнообразни опции
за комбиниране

• Продуктивна благодарение на
високата възпроизводимост

• Ефективна благодарение на
интелигентното управление
на енергията

Опционално
АРС plus [Адаптивен Контрол на Процеса)
за оптимална консистенция на теглото на
удара и стабилност на процеса


kraussmaffei.com


Дилтех ООД
Оборудване и сервиз
Ул "Драва"№З, офис 1
4003 Пловдив
www.diltech.bgTop