Димитър Драгоев: За българското начало в автоматизацията

Начало > РЕТРО > Високотехнологична автоматизация - специално издание на сп. Инженеринг ревю

Из историята на развитието на българските средства за автоматизация през погледа на един от нейните участници

Димитър Драгоев

Cредствата за автоматизация в България през периода, в който бях участник – от 1967 г. до демократичните промени, се развиваха на базата на следните принципи и насоки, служещи като градивна подсистема на стратегията за развитие на икономиката на България. След 1989 г. в България, опитът да се планира и предвижда развитието на страната беше прекратен, в съответствие с принципите на пазарната икономика.

Аналогови, релейни и пневматични средства
В началото на този период един набор от пневматични (включително елементи на пневмоавтоматиката) уреди, релейна автоматика и електронни аналогови устройства за регулиране и логическо управление, произвеждани в ДСО” Приборостроене и Автоматизация (ПиА)”, което обхващаше няколко десетки предприятия в България, бяха организирани в една система, допълнена от средства, производство и на други ведомства и страните от СИВ. Това беше етап на германиевата полупроводникова техника.

Върхът на електронните средства с възможности за програмируемост и конфигурируемост бяха аналоговите изчислителни машини АНАЛОГ 2 и АНАЛОГ 3, произвеждани в завод "Аналитик" Михайловград (сега Монтана), разработени от ведомствения институт на ДСО "Приборостроене и Автоматизация" - НИПКИП, в който започна кариерата ми като инженер, член на колектива, разработващ аналоговите изчислителни машини.

Цифрови средства
Ако счетем цифровата изчислителна машина като средство за автоматизация, то за средство за пряко управление се считат цифровите програмни управления за металорежещи и обработващи машини по лиценз на японската фирма Фуджицу-Фанук, произвеждани в България (ДСО "Приборостроене и Автоматизация", с ведомствен институт НИПКИП, където участвах като разработчик и в производството).

Като горно ниво на една структура на интегрирана система за управление на дискретни технологични процеси беше мини изчислителната машина ИЗОТ 310, разработка и производство на ДСО ИЗОТ.

Свободно програмируеми управляващи устройства (Програмируеми контролери) - следващ етап
Бързото развитие на полупроводниковата технология – повишаване на степента на интеграция на интегралните схеми на силициева база, вграждането на аналогови и цифрови полупроводникови елементи в един корпус, мощни полупроводникови ключове, развитието на информационните технологии и появата на първите стандарти в тази област - даде огромен тласък в развитието на свободно програмируемата (конфигурируемата) управляваща техника.

ЕЛКОН
Първият хардуерно програмируем контролер ЕЛКОН (1978 г.), беше разработен от ръководената от мен секция Промишлени роботи на института НИПКИП, ДСО "ПиА". Той беше предназначен за управление на портални промишлени роботи, производство на завод БЕРОЕ Стара Загора, ЗММ. Контролерът беше изграден на интегрални схеми,средна степен на интеграция, и имаше всички недостатъци на хардуерното конфигуриране, но за предназначението си отговаряше на изискванията.

ПРОГРАМА 700 (1981 г.)
Секцията разработи първия свободно програмируем контролер в България, ПРОГРАМА 700, който постави началото на гамата от контролери ПРОГРАМА, развивани от ДСО „ПиА”. Задачата, която ни беше поставена от Министерството на електрониката, беше развитие на система от контролери за производство, съвместно със съветски организации и износ в рамките на СИВ. Контролерът се базираше на български микропроцесор, аналог на Моторола 6800.

Гама програмируеми контролери ПРОГРАМА (1983 г.)
Гамата от контролери се състоеше от следните типове: ПРОГРАМА 256, ПРОГРАМА 512, ПРОГРАМА 1024, комуникационна система, операторска станция и устройство за връзка с горно ниво - SCADA или интегрирана информационно-управляваща ЕИМ. Системата имаше за обект на управление - дискретни, дискретно-непрекъснати и аналогови процеси.

За производството им бяха оборудвани заводите ЕЛЕКТРА - София, Приборостроителен завод – Търговище, и Приборостроителен завод - Правец. Турбулентните процеси в икономиката, които предвещаваха идващите промени, затрудниха и прекратиха развитието на системата. Изграденото малко предприятие ПРОГРАМА 1024, като едно от иновативните предприятия, беше неуспешно поради липсата на подкрепа от ДСО „ПиА”, което в това време се беше съсредоточило в развитието и производството на персонални компютри.

ПРОКОН
За решаване на задачи, например, системи за управление на складово стопанство, циментово производство и други, ЦНИКА (Централен научен институт по комплексна автоматизация) разработи програмируем контролер ПРОКОН, който функционално покриваше средния тип от контролери тип ПРОГРАМА в частта на автоматизацията на логическото управление на дискретното производство, без да има съвместимост с контролерите ПРОГРАМА.

МИК 5000Се
Това е система за управление на непрекъснати и дискретно-непрекъснати производства, разработена от ИТКР- БАН, под названието МИК2000, през 1983 г., състояща се от БМС (многофункционален контролер), комуникационни средства, операторска станция.

Авторът Димитър Драгоев е дългогодишен (1975 - 1991) ръководител на отдел за проектиране на промишлени разпределени управляващи системи – управление на проектирането и развитието на серия програмируеми контролери за износ в бившия СССР, в Институт по приборостроене, София, като преди това в продължение на осем години е бил инженер-проектант – Проектиране и развитие на аналогови компютри.

След демократичните промени основава и управлява фирма Дикс Интертрейд, специализирана в развитието, производството, прилагането на електронни средства и системи за автоматизация на промишленото производство, защита на обекти и системи с висока степен на отговорност и изисквания за безопасност.Ключови думи: изчислителни машини АНАЛОГ, цифрови изчислителни машини, програмируеми контролери, ЕЛКОН, ПРОГРАМА 700, ПРОКОН, МИК 5000Се, Дикс Интертрейд, Димитър ДрагоевЕКСКЛУЗИВНО
Top