Дискусия по въпроси на приложната метрология

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2007

На 27 април т.г. от 15.00 часа, Съюзът на метролозите в България ще бъде домакин на дискусия, посветена на възможностите за участие в европейското инфраструктурно финансиране, съобщи за сп. Инженеринг ревю проф. д.т.н. Радев, председател на Съюза на метролозите. Събитието ще се проведе в Интер Експо Център в столицата по време на тазгодишното издание на изложението Булконтрола. От страна на Българската служба по акредитация, ще бъде представена също и информация по проблеми, свързани с акредитацията, включително и представяне на новата процедура за акредитация. "Оформят се две нови приоритетни направления в нашата дейност - от една страна, разширяване дейността на съюза, а от друга - подпомагане на нашите членове при усвояване на Европейските фондове", коментира д-р инж. Георги Милушев от Управителния съвет на Съюза на метролозите в България. "В отговор на динамичното развитие на приложната метрология в България; обособяването на частни интереси, развитието на частна инициатива в тази област и възможностите за европейско инфраструктурно финансиране, Съюзът на метролозите ще се стреми да обхване и защитава максимално интересите на многобройните субекти от сектора на приложната метрология, както и да участва при координиране на дейности, свързани с управление и усвояване на европейски фондове в посочените области, в това число програми за квалификация и обучение", допълва проф. Радев.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top