РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ДиТра, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДиТраPOWERMILL ROBOT - УНИКАЛЕН СОФТУЕР НА DELCAM ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РОБОТИ Бързо и прецизно виртуално програмиране на индустриални роботи Искате ли да управлявате вашите роботи бързо и лесно както 5-осна машина? Програмирането на многоосните индустриални роботи традиционно е сложна и трудна задача. Те могат да бъдат програмирани чрез т. нар. режим на обучение „teach-and-learn“, при който траекторията на манипулатора се описва от пулта за ръчно управление, но този метод изисква опитен оператор, множество фини настройки, опитни образци и не на последно място, значително време за постигане на желаната обработка. PowerMILL Robot ви позволява да управлявате индустриални роботи с до 6 външни оси, като въртяща маса и външни линейни оси, бързо и лесно както 5-осна NC машина. Прецизната и надеждна 3D симулация показва реалното движение на робота в работната клетка. Напълно интегрирано в PowerMILL, приложението PowerMILL Robot ви дава възможност да ползвате всички налични многоосни стратегии за инструментална обработка и всички налични средства за управление, съхранение и обработка на данните. Създаването на управляваща програма в PowerMILL Robot се свежда до три стъпки: генериране на инструментален път, симулация и анализ на движението, и постпроцесиране на управляващата програма. Има възможност роботите да бъдат конфигурирани в различни варианти. Манипулаторът,например, може да задвижва инструмента, което прави роботите идеални за обработване на голямо габаритни детайли, като композитни панели, които трябва да бъдат зачистени. В други случаи манипулаторът може да държи и движи детайла – вариант, намиращ приложение в области като шлифоване, полиране и др. Работната област може да бъде разширена чрез добавяне на линейни задвижвания, върху които се монтира роботът, и въртящи маси за още по-голяма гъвкавост по отношение на размера и типа на обработваните детайли. След като са програмирани инструменталните обработки и детайлът е позициониран спрямо координатната система на манипулатора, PowerMILL Robot може да се използва за симулиране на цялостната обработка и за контролиране на движенията на робота чрез различни променливи: ограничения на задвижваните оси, задаване на техния приоритет, както и работните ходове по съответните оси. Също така, при конфигурирането на работната клетка можете да зададете изходна точка за всяка позиция и различни ограничения на инструмента. Работната зона на робота може да бъде визуализирана с цел оптимизиране на разположението на обработвания детайл и осигуряване на максимален достъп. Работният ход за всяка от осите също може да се следи, което дава възможност да се анализира поведението и движението на робота по време на работа. Всички грешки, които могат да възпрепятстват успешната обработка, като достигнати ограничения по осите, сингулярност или колизия, са отбелязани и придружени от разбираеми съобщения. Графично са представени работните ходове на всяка от осите и евентуалното наличие на сингулярност на ставите, за по-добро разбиране на движението на робота. По същия начин са представени ускорението и забавянето на работните оси спрямо времевата графика. След като резултатът от симулацията бъде прегледан, анализиран и евентуално редактиран, управляващата програма се записва в подходящ формат, поддържан от робота, напр. KUKA, ABB, Fanuc, YaskawaMotoman, Kawasaki, Universal, achi, Comau, Stäubliи др., без да е необходим друг софтуер за транслиране на програмата на езика на робота. Изцяло се поддържат външни оси, като въртящи маси и линейни задвижвания, ускорения, различни методи за интерполация на движенията (Move Joint, Move Linear) и други специфични параметри. PowerMILLRobot помага на потребителите да получат за най-кратко време най-доброто от всеки вид робот. Опростеният подход улеснява програмирането, симулацията и редактирането на създадените обработки, като същевременно позволява на робота да постигане точност, много близка до тази на фрезовите машина. Повече информация можете да получите на www.ditra.bg или като се свържете с ДиТра. ДиТра е CAD/CAM център на ТехноЛогика и е оторизиран представител на Delcam за България, Сърбия и Македония. ДиТра ООД | София, ул. „Софийско поле“ 3 | тел. 02 91 91 2/в.777 | ditra@technologica.com

Top