РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ДиТра, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДиТраАвтомобилни иновации чрез реалистични симулации

SIMULIA Abaqus FEA осигурява производство без прототипи
    Изследователски и развоен екип на BMW Group, който вече почти десетилетие работи в тясно сътрудничество със SIMULIA, разработи симулационна програма на базата на Abaqus FEA, която изпълнява заявената корпоративна цел за постигане на пасивна безопасност без физически прототипи. Тази, ориентирана към симулациите стратегия, гарантира значителна икономия на средства и време за разработване. Инженерният екип вече има ясна представа за поведението на отделните компоненти и целия автомобил при различните сценарии за изпитване на удар и е уверен в точността на своите симулации. Пускането на пазара на BMW 6 серия Gran Coupé бележи първата автомобилна платформа, при която пасивната безопасност се постига без физически прототипи.
    Точното предвиждане на устойчивостта на ударно натоварване зависи от симулирането на всички явления, които
биха могли да окажат влияние върху поведението на превозното средство в случай на сблъсък. Това включва глобалните деформации на каросерията и шасито, както и механизмите на „локално“ разрушаване на материалите, като участъци от листов материал, точкови заварки, лепила и други вътрешни съединения. Разработването и използването на точни симулационни модели на локално разрушаване е ключов фактор за постигането на производство без физически прототипи от BMW Group.
    Графиката показва разликата в резултатите от симулациите за проникване на топлоизолационната преграда в пътническия салон при изпитване на изместен челен удар под формата на сравнение на използваната досега техника за моделиране (зелена линия) и на новата (червена линия).
    Симулацията на виртуалното превозно средство без отчитане на локално разрушаване прогнозира 30% по-голяма устойчивост на топлоизолационната преграда, отколкото при варианта на симулация с локално разрушаване. С други думи, непълният вариант на симулация дава грешна прогноза, че проникването в пътническия салон е по-малко от действителното. По-новият комплексен подход вече се използва като стандартна практика при всички краш-симулации.

SIMULIA Isight дава оптимален баланс на ефективност и тегло
    Поделението за разработка на превозни средства и Техническият изследователски център на Mazda Motor Corporation (Хирошима, Япония) разработиха съвместно мултидициплинарна методология за оптимизация на конструкциите (MDO) за стоманената каросерия на модел CX-5. “Оптимизационната технология е от съществено значение за решаване на проблема за намиране на баланс между подобрените характеристики и намаляването на теглото”, казва Такехиса Кохира, технически експерт в Mazda. Екипът се обръща към софтуерния продукт за автоматизиране на процеси и изследване на конструктивни варианти Isight на SIMULIA.


Top