РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ДиТра, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДиТра    Софтуерът за автоматизация на процеси и оптимизация на конструкции Isight позволи на Mazda да зададе своята задача за мултидициплинарна оптимизация на конструкция в рамките на автоматизиран процес, който значително намалява времето за първоначален анализа и изпълнение. “С помощта на Isight ние успяхме числено да валидираме идеите на нашите конструктори и да получим увереност във приложимостта на нашите конструкции,” твърди Кохира.
    Интересен ефект от използването на Isight за оптимизация на автомобилните каросерии е възможността за категоризиране на компонентите съобразно тяхното значение за поведението на цялата конструкция. “В рамките на процеса на оптимизация, в повечето случаи се намали дебелината на частите с малък принос към експлоатационните характеристики,” казва Кохира. “От друга страна, дебелината и теглото на някои части, които имат голямо въздействие върху свойствата, трябваше да бъдат увеличени. Оптимизацията с Isight дава възможност за намиране на баланс между тези противоположни цели, като едновременно с това се постига цялостно олекотяване.”
    Резултатът? Екипът постигна своята цел за 3.4 % намаление на теглото в сравнение с предишната конструкция на CX-5. Техният протокол за мултидициплинарна оптимизация на конструкцията вече се използва в програмата за технологично развитие SKYACTIVBODY на Mazda, която има за цел да подобри ефективното използване на горивото в автомобила чрез усъвършенстване на двигателя и трансмисията, и олекотяване на каросерията и шасито.

Олекотен дизайн от бъдещето чрез SIMULIA Tosca
    Georg Fischer Automotive използва софтуерния продукт за оптимизация Tosca Structure на SIMULIA за конструиране на олекотени компоненти за постигане на по-ефективен разход на горивото.
    Автомобилната промишленост в цял свят работи усилено за подобряване на ефективността на използване на горивото и удовлетворяване на постоянно нарастващите изисквания на стандартите за емисии на CO², поради което почти всички възможности за олекотяване на автомобилите вече се осъществяват на „електронната чертожна дъска“ на конструкторите.
    Със сигурност, такъв е и случаят с Georg Fischer Automotive AG, швейцарска фирма за производство и разработване на лети компоненти с повишени технически характеристики за промишлеността. Като главен доставчик, отливащ повече от 600,000 метрични тона стомана, алуминий и магнезий под формата на 100 компонента годишно, фирмата търси решение на проблема с теглото като използва най-новите постижения в областта на конструкциите,  материалите и технологиите.
    Ползите от такива стратегии за олекотяване са ясни и съответстват на мисията за “устойчива мобилност” на фирмата. Доклад на Департамента за енергетика на САЩ твърди, че намаляването на теглото на превозното средство с 10 % може да повиши икономията на гориво с 6 до 8 %.

ТехноЛогика ЕАД
CAD/CAM център ДиТра
тел.: /+359 2/ 91 91 2/в. 777
http://www.3ds.com/products-survices/simulia/


Top