РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Дивер Систем, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Дивер СистемДиверсистем ЕООД предлага
проектиране, доставка и монтаж на системи
и съответните препарати за:


> Вътрешно и външно миене и дезинфекция на
технологични съоръжения и помещения
> Сухо, полусухо и мокро
смазване на лентови транспортьори

както и:

> Проверка и оптимизация на параметрите за
миене – дебит, температура, време и концентрация
> Индивидуални програми за намаляване на
оперативните разходи и обучение на персонала


Като представител на Diversey, Inc на българския пазар в
продължение на 26 години, успешно си партнираме с водещите
предприятия в хранително-вкусовата промишленост.

 

www.diversystem.com


Top