РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

DJK Europe, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ DJK EuropeВнедряваме една от най-модерните линии за производство на електронни модули и изделия в страната Васил Цолев, генерален директор на ОКТО-7, за новото производствено оборудване, доставено от DJK Europe Уважаеми г-н Цолев, наскоро ОКТО-7 внедри в производстве-ната си база две нови машини - принтер Panasonic SP 18 и модулна машина за насищане на печатни платки CM 101D. Кой е доставчикът на оборудването и как осъществихте закупува-нето на машините? В средата на миналата година проведохме разговори с водещите фирми в областта на технологичното оборудване за SMD монтаж и накрая се спряхме на Panasonic. Оборудването се състои от принтер Panasonic SP 18, модулна машина за насищане на печатни платки CM 101D и три инспекционни конвейери. Доокомплектовахме линията и с пещ за спояване Heller. Оборудването от Panasonic доставихме чрез фирма DJK Europe и по-точно чрез нейния представител за България г-н Димитър Димитров. Използвахме презентацията на монтажния автомат в България и така избeгнахме по-дългия срок на доставка. В кратки срокове ни беше доставено и другото оборудване от Panasonic. Разбира се, става дума за лизингово обрудване и тук дългогодишната ни връзка с Interlease ни помогна много. По какъв начин новото техно-логично оборудване оптимизира производствената ви дейност? В началото на 2007 г. предприехме мащабна реконструкция и модернизация на производствените мощности на направление "Електроника". Изграждането на техническата инфраструктура - нови монтажни зали с антистатичен под, окачен таван, климатизация и др. извършихме с привлечените средства по Договора с МТСП и оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и собствено финансиране. Както вече стана дума, основното оборудване доставихме чрез лизинг. Предстои инсталация на монтажните маси в залата за обемен монтаж и завършване на окомплектовката на една от най-модерните линии за производство на електронни модули и изделия в страната. Доволни ли сте от постигнати-те резултати? За момента сме обнадеждени. Ще бъдем доволни едва тогава, когато видим завършен целия модул и изпълним изискванията на водещи фирми за производството на ръчни електроинструменти като AEG, TTL, METABO, BOSCH, MILLUOKI, които очакват старта на производството за тях. Посочете някои от основните предимства на машините и реализираните ползи от включ-ването им в производството? Доставеното оборудване е високопроизводително, напълно автоматизирано, лесно за управление и разполага със съвместим софтуер. Както вече казах, това е една от най-съвремените производителни линии в България. Машините се внедряват в производство за първи път у нас. Бихте ли ги препоръчали на ваши колеги? Разбира се, дори нещо повече. Когато завъшим окончателно линията, ще поканим DJK Europe да проведе един работен семинар с евентуалните потребители на такова оборудване в България, за да може на практика те да се уверят в неговите технически възможности. Какви други продукти от офертата на DJK Europe при-състват в технологичното обо-рудване на завода? Намеренията ни са да доокомплектоваме линията с автоматична машина за подаване на печатни платки, автоматична машина за разтоварване на печатни платки и установка за инспекционен контрол. Как оценявате направената инвестиция и смятате ли в бъде-ще отново да вложите средства в подобен тип машини? В областта на електрониката на всеки три години следва де се модернизира производствената база, за да бъдеш в крак с водещите фирми. Затова е необходимо пълно натоварване на оборудването. Ето защо нашите усилия са насочени към водещите европейски фирми в областта на производството на ръчни електроинструменти. Плацдармът ни, разбира се, е SPARKY Германия, с които в момента довършваме разработката и в края на годината ще внедрим в редовно производство акумулаторни батерии и зарядни устройства за тях. Няма да спрем дотук и много скоро ще дублираме линията за SMD монтаж. DJK Europe GmbH Mergenthalerallee 79-81 D-65760 Eschborn, Germany Tel:+49 - (0)6196 - 776 14 18 Fax: +49 - (0)6196 - 776 14 19 www.djkeurope.com

Top