...

Рекламни публикации на DMG MORI България


DMG MORI България

DMU 50 3rd Generation с PH 150ИКОНОМИЧНО ПРОИЗВОДСТВООЩЕ С ПЪРВАТА ПАРТИДА

16m²КОМПАКТНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

капацитет на натоварване до 250 кг.(вкл. палето)

36 месеца гаранция наspeedMASTER ШПИНДЕЛгаранция без ограничение на работнитечасове на шпиндела

Ексклузивен Технологичен ЦикълМРС 2.0- СИСТЕМАЗА ЗАЩИТА НАМАШИНАТАСледене на вибрациите ивъртящия момент по времена работа

Научете повече заDMU 50 згd Generationdmu.dmgmori.com

... още
DMG MORI България

myDMG MORI с WERKBLiQ Upgrade

ПЛАТФОРМА С БЪДЕЩЕЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НАОБСЛУЖВАНЕТО

WERKBLiQUpgrade+ ЦентрализираноУПРАВЛЕНИЕ надокументация+ Прецизен сервизенКОНТРОЛ+ ВЪВЕЖДАНЕ наустойчива поддръжка+ С оценяване ипостоянно ОБУЧАВАНЕ

ВАШИЯТ ОНЛАЙН СЕРВИЗЕН МЕНИДЖЪР+ Подобрено сервизно обслужване: по-кратковреме за отговор+ Повече информация: всички документи наразположение дигитално+ Повишена достъпност: директна линия съссервизни експерти

МАШИНИ DMG MORI

НЕЗАВИСИМА ПОДДРЪЖКАНА ПРОДУКТИ ОТ ДРУГИПРОИЗВОДИТЕЛИ

myDMGMORI.com

... още
DMG MORI България

Пълният текст на статията можете да намерите тук

... още
DMG MORI България

DMU 65 monoBLOCK с PH КЛЕТКАМОДУЛНА КОНЦЕПЦИЯОТ 9 ДО 40 ПАЛЕТНИ СТАНЦИИ

Зареждане без ограничения+ Зареждане с кран+ Директно зареждане отпред в работната зона

10.7 m²заемана площза РН клетката

Отделни станцииза зарежданеЕргономично иуспоредно зарежданена палетите по времена работа

Последващи гъвкавиразширения12 палетни станции до 500 х 500 mm16 палетни станции до 400 х 400 mm20 ... още

DMG MORI България

ПОЛИМЕТА•Сwww.polymeta.bg

новоinlineMASTER SPINDLE36 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯНЕОГРАНИЧЕНИ ЧАСОВЕ

ТЕРМОСТАБИЛНОСТпо-висок въртящмомент за оптималнирезултати при обработкаблагодарение на интегриранотоохлаждане с течност

до 45%по-висок въртящмомент за оптималнирезултати при обработка

до 25%по-висока скорост на шпинделаза подобрени характеристикина повърхността на обработка

ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТНА ИНСТРУМЕНТИТЕблагодарение на BIG PLUS® интерфейс встандартната версия

ШПИНДЕЛИ inlineMASTER+ 12 000 rpm шпиндел inlineMASTERс 83 Nm и 13 kW [опция]+ 15 ... още

DMG MORI България

Пълния текст на статията можете да намерите тук

... още
DMG MORI България

СЕРИЯ CMXV

ВИСОКО ПРОИЗВОДИТЕЛНОФРЕЗОВАНЕ

РН 150АВТОМАТИЗАЦИЯмакс. тегло на детайла 250 kg

3 РАЗМЕРАCMX600V, 800V, 1100Vповече от 200 опции

3 УПРАВЛЕНИЯSIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN

Ексклузивен Технологичен ЦикълМРС 2.0- MACHINEPROTECTION CONTROL

Мониторинг на вибрациите ивъртящия момент по време наработа.

Научете повече заСЕРИЯТА СМХ Vcmx-v.dmgmori.com

DMG MORI

... още
DMG MORI България

ПОЛИМЕТА • СМЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ • ПРИСПОСОБЛЕНИЯ • ИНСТРУМЕНТИ

СОФИЯ 1528, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3тел. 02/ 973 28 87, 973 29 04. 088/ 415 99 10Международен панаир Пловдив от 25 до 30 септември 2017ПАЛАТА 13, ЩАНД Н2АВТОМАТИЗАЦИЯТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕВЪЗХОДСТВОДИГИТАЛНА ФАБРИКААДИТИВНО ПРОИЗВОДСТВООткрий повече на www.dmgmori.com

... още
DMG MORI България

DMU 50 – 3rd Generation»5-ОСНА МАШИННА ОБРАБОТКАspeedMASTER® 15.000 rpm стандартно

18месеца гаранция

+78%по-голяма работна зона

+28%по-голям ъгъл на завъртане

по-висока скорост при бърз ход42 m/min стандартно

Ексклузивен технологичен цикълMPC 2.0 - Контрол за защита на машинатаЧувствително намаляване на повредите в шпиндела

Открийте повече за обработващите центри на:dmgmori.com/bg2251DMG MORI

... още
Top