РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

DMG MORI България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ DMG MORI БългарияDMU 65 monoBLOCK с PH КЛЕТКА

МОДУЛНА КОНЦЕПЦИЯ
ОТ 9 ДО 40 ПАЛЕТНИ СТАНЦИИ

Зареждане без ограничения
+ Зареждане с кран
+ Директно зареждане отпред в работната зона

10.7 m²
заемана площ
за РН клетката

Отделни станции
за зареждане
Ергономично и
успоредно зареждане
на палетите по време
на работа

Последващи гъвкави
разширения
12 палетни станции до 500 х 500 mm
16 палетни станции до 400 х 400 mm
20 палетни станции до 320 х 320 mm


DMGMORI.COM

DMGMORI


Top