РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

DMG MORI България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ DMG MORI БългарияmyDMG MORI с WERKBLiQ Upgrade


ПЛАТФОРМА С БЪДЕЩЕ
ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА
ОБСЛУЖВАНЕТО

WERKBLiQ
Upgrade
+ Централизирано
УПРАВЛЕНИЕ на
документация
+ Прецизен сервизен
КОНТРОЛ
+ ВЪВЕЖДАНЕ на
устойчива поддръжка
+ С оценяване и
постоянно ОБУЧАВАНЕ


ВАШИЯТ ОНЛАЙН СЕРВИЗЕН МЕНИДЖЪР
+ Подобрено сервизно обслужване: по-кратко
време за отговор
+ Повече информация: всички документи на
разположение дигитално
+ Повишена достъпност: директна линия със
сервизни експерти

МАШИНИ DMG MORI

НЕЗАВИСИМА ПОДДРЪЖКА
НА ПРОДУКТИ ОТ ДРУГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ


myDMGMORI.com


 


Top