РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 6, септември 2021 > РЕКЛАМИ В брой 6, 2021 > DMG MORI БългарияDMG MORI България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ DMG MORI БългарияПОЛИМЕТА•С
www.polymeta.bg

Най-доброто в класа си

М1 С печеливш за
Вас дизайн

Дигитална свързаност в
стандартното оборудване

+ IoT connector
+ NET service
my DMG MORI

4 СЕДМИЦИ
ВРЕМЕ ЗА
ДОСТАВКА

Лесен транспорт
и инсталация


Висока производителност
на конкуретна цена

+ Уникален дизайн върху монолитна основа осигурява
статичност и динамична устойчивост

+ Перфектно пригодена работна зона
[X=550 / Y=550 / Z=510 mm] комбинирана
с компактен дизайн [площ 6 m2]

+ Шпиндел до 12 000 rpm

+ Инструментален магазин за 24 инструмента
с двоен грипер

+ Лесно за работа и използване управление
SIEMENS 828D


M1.DMGMORI.COM


DMG MORI

 


Top