РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

DMG MORI Bulgaria, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ DMG MORI Bulgaria
ПОЛИМЕТА•С
МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ • ПРИСПОСОБЛЕНИЯ • ИНСТРУМЕНТИ

СОФИЯ 1528, ж.к. Дружба 1,
ул. Илия Бешков 3
тел. 02/ 973 28 87, 973 29 04
088/415 99 10
office@polymeta.bg
www.polymeta.Ьg


СЕРИЯ CLX
НОВИЯТ СТАНДАРТ ПРИ
УНИВЕРСАЛНОТО СТРУГОВАНЕ

GX 6
АВТОМАТИЗАЦИЯ
възможно пълно автоматизиране
за детайли Ø 200 х 150 mm

6-СТРАННА
ПЪЛНА ОБРАБОТКА
на сложни детайли
благодарение на втория
шпиндел и У-оста

ЗD УПРАВЛЕНИЯ
SIEMENS и FANUC

Exclusive Technology Cycle
EASY TOOL
MONIТORING 2.0
Защита при контролирано
спиране на шпиндела и оста
в случай на счупен инструмент
или претоварване на
инструмента

Повече за
СЕРИЯТА CLX
clx.dmgmori.com

DMG MORI


Top