РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

DMG MORI , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ DMG MORIМилано, 5 - 10 октомври 2015 г.
Хале 4
SPRINT 50 | NZX 2000 | 800
СТРУГАРСКА ОБРАБОТКА
Струговане с до три глави и три Y оси.
За техническа информация и брошури, посетете: www.dmgmori.com или се свържете с DMG MORI South East Europe MEПЕ
ПОЛИМЕТА С ООД – партньор на DMG MORI за България
+30 6984111109
DMG MORI зервизна гореща линия


Top