Добрата търговска марка се изгражда с много усилия и финансов ресурс

Начало > Осветление > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

Антон Томчев, управител на ВИВА

Г-н Томчев, представете накратко дейността на фирма ВИВА пред читателите на сп. Инженеринг ревю.
ВИВА ЕООД е изцяло българска компания в областта на осветлението. Продуктите на компанията са познати на пазара под търговската марка VIVALUX. През последните години продуктовото портфолио на бранда се развива и разширява съобразно тенденциите към бързоразвиващите се нови технологии в областта на осветлението.

Как бихте коментирали развитието на българския пазар и производство в последните години от позицията на ръководител на компания, която активно търгува и едновременно с това произвежда собствена търговска марка?
Българският пазар неминуемо се влияе от световните и европейски тенденции в бранша. На нашия пазар, колкото и да е малък, присъстват големите и известни марки, които определят посоката на развитие на осветителните продукти. Както във всички страни, така и ние, по-малките компании в България, изграждащи собствени брандове, се стремим да бъдем конкурентни по отношение на разнообразие, качество и ценови нива на продуктовото портфолио.

Добрата търговска марка се изгражда с много усилия, включително значителен финансов ресурс за развойни и маркетингови дейности. От друга страна, българският пазар в голяма степен е ориентиран към ниския ценови клас, което значително ограничава възможностите за развитие на бранда.

Има ли баланс между търговията с вносни осветители и производството и предлагането на решения от нашите производители?
Считам, че у нас вече има достатъчно на брой български компании, които организационно и технологично по нищо не отстъпват на външните производители. Предвид малкия пазар българските производители са изключително гъвкави и предлагат осветителни тела с много конкурентно качество и технически параметри. В условия на по-голям пазар биха били още по-успешни.

Как се отразяват на пазара изключително бързите темпове на развитие на технологиите в областта на LED осветителите и има ли нужда от коренна промяна в търговската политика на компаниите?
LED технологията е може би най-бързо развиващата се през последните години. В много кратки срокове на пазара се пускат много нови LED продукти. Те идват твърде бързо, за да заместят тези, които са вече в търговската мрежа. По друг начин казано, жизненият цикъл (въвеждане в пазара, пазарен растеж, зрялост, спад) на продуктите е твърде кратък.

Това важи изключително много за пазара на светлинни източници. Търговски компании като нашата, ориентирани към доставки за потребителския пазар, трябва да бъдат изключително гъвкави откъм логистика и маркетинг, за да успяват да поддържат винаги необходимите складови наличности на конкурентни ценови нива.

Българският пазар на системи за осветление конкурентен ли е на световните тенденции в последните години според Вас?
Смятам, че производителите и търговските компании са готови да реагират на търсенето на пазара в технологичен аспект. По-скоро липсата на достатъчен финансов ресурс в България възпрепятства реализирането на повече енергийно ефективни проекти в областта на осветлението. Със сигурност компетентността и инициативата от страна на частния бизнес за внедряването на такива при изграждането на нови и реконструкция на съществуващи инвестиционни проекти е на много високо ниво.

В каква посока трябва да се работи в дългосрочен план, за да се преодолеят компромисите с качеството и енергийната ефективност на продуктите, които все още са често срещани?
Кратко и ясно – завишаване на контрола преди пускането на всеки продукт на пазара. Стриктно спазване на директивите на ЕС по отношение на осветителните продукти. Успехите на другите страни от Европейския съюз са значителни. Там пазарът се регулира и от крайните потребители – всеки иска да си закупи лампа на добра цена, но има и мисленето за нейната ефективност, включително отражението й върху природата през периода на употреба.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: ВИВА, VIVALUX, осветление, LED технологияTop