доц. д-р Никола Шакев, ТУ - София, филиал Пловдив: Новата лаборатория дава възможност на студентите да се изградят като специалисти

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 9/2018 > 03.12.2018

доц. д-р Никола Шакев, зам. директор на Технически университет - София, филиал Пловдив, преподавател в катедра Системи за управление, факултет Електроника и Автоматика
Момент от официалното откриване на новата лаборатория в ТУ - София, филиал Пловдив
Новата лаборатория в ТУ - София, филиал Пловдив
Новата лаборатория в ТУ - София, филиал Пловдив


доц. д-р Никола Шакев, зам. директор на Технически университет - София, филиал Пловдив, преподавател в катедра Системи за управление, факултет Електроника и Автоматика, пред сп. Инженеринг ревю

 

Каква е предисторията на създаването на новата учебна лаборатория „Роботика и автоматика", как се роди идеята и какви бяха предпоставките за нея?

Създаването на лабораторията е следствие на дългогодишно успешно сътрудничество между филиала на Техническия университет в Пловдив и фирма Ехнатон. Във времето и двете страни успяха да изградят взаимно доверие и единомислие относно усилията и отговорностите, които имат, от една страна, образователните институции и, от друга страна - индустриалните предприятия, при формирането на едно ново поколение от знаещи, можещи и квалифицирани специалисти.

 

От страна на университета чии са основните персонални заслуги за изграждането й, как оценявате съвместната работа със специалистите от Ехнатон?

Свидетел съм на това как всички колеги от Ехнатон, които бяха ангажирани с проекта, с голямо желание и енергия се включиха в изграждането на лабораторията. Те положиха достатъчно усилия, за да убедят и световно признат лидер в областта на роботиката и автоматизацията като Mitsubishi Electric да реши да инвестира в българското образование. Искам да благодаря на всички тях и специално на г-н Илински (бел. ред. инж. Симеон Илински, изпълнителен директор на Ехнатон България) за този техен ангажимент, ползите от който ще бъдат за амбициозните млади хора.

 

Каква техника ще има в лабораторията, как оценявате техническите достижения в оборудването на Mitsubishi Electric ? Как практическите упражнения с новата техника ще се интегрират в учебния процес?

Лабораторията е оборудвана с изключително съвременна техника. В нея има два различни по функционалност и кинематика индустриални манипулатора от серията MELFA; четири учебни стенда, съдържащи промишлени контролери, инвертори, серво задвижвания, комуникационни модули, човеко-машинен интерфейс и други. Разполага и с индустриална система за техническо зрение Cognex, 12 оборудвани учебни места, набор от специализирани софтуерни продукти, както и допълнително оборудване.

Трябва да отбележа, че освен новото оборудване, с което студентите ще работят, съществени са и иновативните технологии, вложени в тях, на които се базира т. нар. Индустриална революция 4.0. В основата на тези технологии е пълната информационна свързаност на производствените и бизнес процеси. Това дава възможност студентите да се изграждат като специалисти с визия за технологичното и иновационно развитие.

 

Как реагират студентите, какво е отношението им към новопредоставените им възможности за практическо обучение?

В лабораторията ще се провеждат учебни занятия за студентите от специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Мехатроника“ и „Индустриално инженерство“. Освен учебните дисциплини, в лабораторията студентите ще могат да работят по индивидуални проекти като курсови задачи, дипломни работи и др.
Виждам, че вече са много ентусиазирани и с нетърпение очакват откриването на лабораторията.Ключови думи: Ехнатон, Mitsubishi Electric, Технически университет – София, роботика и автоматикаTop