РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Др. Пендл и др. Писвангер България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Др. Пендл и др. Писвангер БългарияP&P
Dr. Pendl & Dr. Piswanger
Human Resource Consulting

подбор на ръководни кадри

оценка и развитие на персонал

системи за възнаграждение

аутсорсинг

ЧР Бизнес Партньор

подбор на професионалисти със специфичен опит


Вашият бизнес се нуждае от цялостни системни решения и партньорство в областта на управление на човешките ресурси?

P&P Bulgaria съществува и се доказва 20 години на българския пазар като гарант за високо качество на услугите във всички области на човешките ресурси.

Ние можем да намерим за Вас персонализирани комплексни решения за управление на персонала и развитието на Вашия бизнес.

Притежаваме доказан опит в аутсорсинга на дейности, свързани с управление на човешките ресурси и бизнес процесите в организацията, с цел намаляване на риска и разходите и осигуряване сигурност на изпълнението.

С нас Вие ще получите високи международни стандарти и достъп до най-добри практики и уникални решения, като добавяме силата и стойността на хората към Вашия бизнес.


София 1421
ул. „Николай Лилиев“ № 13-15
тел. +359 2 963 19 75
e-mail: office@pendlpiswanger.bg


Top