РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Др. Пендл и др. Писвангер България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Др. Пендл и др. Писвангер БългарияP&P Bulgaria (P&P Group) е водеща консултантска компания в областта на човешките ресурси. Основана през 1980 г. в Австрия от д-р Петер Пендл и д-р Карл Писвангер с повече от 30 години опит на пазара, компанията разполага с 18 собствени офиса в 15 държави в Европа. Под шапката и като акционер в InterSearch, P&P/InterSearch се нарежда сред ТОП 10 на световните консултантски компании.

София 1421, ул.“Вежен“ 27
тел.: +359 2 963 19 75
e-mail: office@pendlpiswanger.bg
Internet: www.pendlpiswanger.bg

WIFI е най-големият обучителен институт в Австрия, част от Австрийската стопанска камара. Като част от нейната европейска мрежа WIFI Bulgaria успешно прилага високи международни стандарти и над 60 годишния ноу-хау в областта на обученията. WIFI разполага с над 30 000 обучителни модула и мрежа от над 12 000 високо квалифицирани тренера.

София 1421, ул. “Цветна градина” №38
тел.: + 359 2 421 90 47, моб.: +359 882 983 666, +359 882 610 389
e-mail: desislava.kisyova@wifi-bg.bg, vanya.milanova@wifi-bg.bg
Internet: www.wifi-bg.bg

Вие искате да развиете и усъвършенствате Вашата система за управление на човешките ресурси? С дългогодишния си интернационален опит и висококвалифицирани експерти, ние можем да намерим точните решения за Вас!

P&P Bulgaria:
• Одит на човешките ресурси – навлизайки в спецификата на Вашия бизнес, ние ще извършим независим обективен оценъчен преглед на дейностите, връзката между тях, както и корпоративните стратегии и цели на организацията. Вие ще получите професионални насоки за ефективното изграждане на вътрешна система за управление на човешките ресурси
• Функционален анализ – ние ще направим изследване и оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейностите. Резултат - препоръки и план за подобряване и оптимизиране на вътрешните функции и повишаване ефективността на Вашата организация
• Компетентностен модел – за да разберете какво поведение е необходимо на Вашите служители, за да се постигнат най-добри резултати, ние ще конструираме интегрирана система от взаимно допълващи се компетенции
• Система за заплащане – взимайки предвид организационните цели, ценности и култура, ние ще изградим най-подходящата за Вас система за заплащане
• Директно търсене и подбор на професионалисти (DirectSearch) – ние ще открием най-подходящите за Вас професионалисти на топ мениджмънт ниво
• InterimManager – професионалисти с изключителен професионален опит зад гърба си, които биха могли за определен период от време да дадат необходимия тласък на Вашата компания
• Цялостни проекти за подбор и оценка на нови и настоящи служители, разработени специално за Вашите конкретни нужди
• Аутсорсинг, както на цялостни бизнес процеси, ЧР функции, така и като външен ЧР бизнес партньор

WIFI Bulgaria:
• Сертифициращи обучителни програми – WIFI Академии, които обхващат всички нива и сектори на работа
• Обучителни програма с бизнес насоченост:
o Корпоративен мениджмънт
o Маркетинг и продажби
o Човешки ресурси
o Логистика
o Управление на проекти и процеси
• Обучителни програми, свързани със социални компетенции:
o Презентационни умения
o Клиентски ориентирано поведение и комуникация
o Управление на конфликти
o Търговски умения
o Мениджърът като коуч
• Специализирани обучения:
o Study Visits и B2B Meeting в Австрия
o ECDL – онлайн тестови център
o Коучинг; менторство
o Програма ТТТ (Train The Trainer) във всички професионални области
o Индивидуални обучения и обучения на работното място
o EUREM – Обучение за Сертифициран Европейски Енергиен 
Мениджър
o Академия за Фасилити Мениджмънт
• Системи за анализ и самоанализ на личността с професионална насоченост:
o STRUCTOGRAM®
o DISC®
o Potential Analysis

Ние от P&P Bulgaria и WIFI Bulgaria добавяме силата и стойността 
на хората към успеха на Вашия бизнес!


Top