Дрегер България откри калибровъчен център

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2008

Наскоро фирма Дрегер Сейфти България откри калибровъчен център на столичния булевард "Джеймс Баучер", съобщи за списанието Атанас Пемов, управител на Дрегер Сейфти България. Лаборатория „Дрегер" ще извършва калибриране на газанализатори за измерване на токсични и взривоопасни газове и на анализатори на газове от горивни процеси. Калибровъчният център е акредитиран, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от Българска служба по акредитация на 29.11.2007 г. В ръководството на лабораторията ще вземат участие инж. Евгени Панчев, инж. Борислав Стоянов, в качеството си на заместник-ръководител и отговорник по качеството, и д-р инж. Георги Попов, технически ръководител. Дрегер Сейфти България е позната на нашия пазар като вносител на преносими и стационарни апарати за непрекъснат контрол на взривоопасни и токсични газове в работна среда, апарати за настройка на горивни процеси, апарати за контрол на алкохол, лични предпазни средства и специални защитни облекла.
Top