РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, септември 2016 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016 > ДТЛ Трейд ООДДТЛ Трейд ООД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДТЛ Трейд ООДHOUGHTON ПРЕДСТАВЯ, НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ В АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕТО

Серия HOCUT 4000

Основната цел на Houghton в разработването на серия Hocut 4000, е да осигури на клиентите си, максимална възвращаемост на направените инвестиции, като предложи безопасни продукти за работа, при  ниски работни концентрации.  
Продуктите в серията осигуряват до 33% намаляване на работните цикли и до 40% намаляване на разходите за инструменти.  
Отчитайки недостатъците и вредните влияния в конвенционалните смазочно-охлаждащи течности, Houghton разработи серия Hocut 4000, без наличие на Бор, вторични амини и формалдехиди. Продуктите са уникална технологична разработка, характеризиращи се с много богат и ефективен  пакет от смазочни присадки, които осигуряват превъзходно качество на финалната повърхнина на изработвания детайл и дълъг живот на инструмента, дори при много тежки операции. Използва се специална комбинация от биоцидни съставки, което прави емулсията с изключително дълъг живот, без необходимост от допълнителни биоцидни препарати. Не образуват лепкави отлагания по машините, и не оставят петна по детайлите. Продуктите са подходящи за работа при широк обхват от твърдост на водата и обхващат всички процеси по металообработка в автомобилната индустрия.

СМАЗОЧНИ МАСЛА ЗА ТЕЖКИ ОПЕРАЦИИ ПО МЕТАЛООБРАБОТКА
Продукти, характеризиращи се с високи смазочни свойства за тежки операции по обработка на алуминий, стомана и титаниеви сплави.
Целеви пазар: Автомобилна индустрия - задвижващи системи и компоненти, лагери, зъбни колела, помпи
СМАЗОЧНИ МАСЛА ЗА СРЕДНО ТЕЖКИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ ОПЕРАЦИИ
Продукти, подходящи за обработка на чугун и алуминиеви сплави.
Отлични за работа при много твърда вода.
СМАЗОЧНИ МАСЛА ЗА ЛЕКИ ОПЕРАЦИИ ПО МЕТАЛООБРАБОТКА
Продукт за машинна обработка и шлифоване на колянови валове, разпределителни валове, лагери и чугунени детайли. Идеален за работа с мека до средно твърда вода.

КАКВО ЩЕ ВИ ОСИГУРЯТ ПРОДУКТИТЕ ОТ СЕРИЯ HOCUT 4000?
• Липса на на Бор, Формалдехиди и вторични амини в продуктите - с отличен EHS профил
• Не оставят петна по детайлите
• Намаляване на разходите по поддръжка на машините
• Ниски нива на работни концентрации - 5-10%
• Ниски разходи за опресняване на емулсията
• Спестяване на разходи за инструменти
• Превъзходна биостабилност на емулсията и ниска пенливост, без добавяне на биоциди и антипенители

СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СПИРАЧНИ
ЦИЛИНДРИ: ОБРАБОТКА НА АЛУМИНИЙ.
Фабриката имаше проблеми при две цен-
трализирани системи, използвайки конвен-
ционални смазочни продукти, с продуктив-
ността, и проблеми с инструментите. Както и съпътстващи проблеми, като висока пенливост на емулсията и трудно обезмасляване на изработените детайли.

РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ПОСТИГНАХМЕ,
ИЗПОЛЗВАЙКИ Hocut 4730:
Подобрено време на циклите с 50%.
Намаляване на разходите за инструменти с 40%. Hocut 4730 е с работна концентрация от 9%, в сравнение с конвенционалните продукти, при които е необходим концентрат от 14%. Оценката на фабриката, на годишна база е спестявания от 100 000 Евро, благодарение на намалени разходи за инструменти, както и намалени разходи за смазочно-охлаждаща течност.
Hocut 4480 – ЗАВОД ЗА АВТОМОБИЛНИ ТРАНСМИСИИ ОБРАБОТВАЩ ОТЛИВКИ ЗА СКОРОСТНИ КУТИИ.  
Проблемите във фабриката, бяха свързани с  корозия и силно замърсена емулсия, поради високо съдържание на бактерии в нея. В резултат на  това, са принудени да използват голямо количество бактерицид в централизираните системи, при  използването на конвенционални полу-синтетични смазочно-охлаждащи течности.
От две години фабриката се доверява на Hocut 4480, което сведе до минимум разходите по поддръжка, без необходимост от добавяне на скъпо струващи биоцидни препарати. В допълнение, продукта отговаря на нуждите на клиента за използване на технология, без наличие на Бор и формалдехид.
Hocut 4160 – ФАБРИКА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛАГЕРИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНДУСТРИЯ.
Фабриката имаше проблеми с развитието на бактерии в емулсията, много разходи за биоцидни препарати, както и изключително кратък живот на емулсията в системата.
След първото зареждане на Hocut 4160 – през 2013г. разходите по закупуване на бактерицидни препарати отпаднаха. Елиминираха се маслената мъгла и изпаренията, които съществуваха при използването на стария продукт. След въвеждането на Hocut 4160 – не са правени непланирани почиствания на машините. Нашият клиент е изчислил спестявания в размер на 43 000 Евро на годишна база, в резултат на използването на продукта.

Houghton се стреми, не само да предложи и достави точния продукт до своите клиенти. Компанията държи на доброто сътрудничество, и професионалната техническа помощ от квалифицирани специалисти, която оказва на клиентите си, след продажбата на всеки продукт. Така осигурява оптимално използване на качествата и ползите на предлаганите продукти.
Официалният представител и партньор на фирма Houghton за България е фирма ДТЛ Трейд.

гр. Варна, бул. Осми Приморски полк 128
тел: +359 52 306 891; e-mail: office@dtltrade.com
www.dtltrade.com


Други рекламни публикации на ДТЛ Трейд ООД

Top