РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 1, февруари 2017 > РЕКЛАМИ В брой 1, 2017 > ДТЛ Трейд



ДТЛ Трейд, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДТЛ Трейд



ДТЛ ТРЕЙД ПРЕДЛАГА ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА НА СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩИТЕ ТЕЧНОСТИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ЧРЕЗ МАГНИТНА СУБМИКРОННА ФИЛТРАЦИЯ И МОБИЛНИ СИСТЕМИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ

Мобилни системи за рециклиране на смазочно-охлаждащи течности и масла
• Пречистване на емулсии.
• Пречистване на чисти масла.
• Почистване на вътрешността на машини и резервоари.
• Изсмукване на повърхностния слой, съдържащ лека фракция на замърсените масла.
• Изсмукване на отпадни частици и стружки при процеси по шлифоване.

Субмикронна филтрация за прецизно пречистване на индустриални течности
• Филтриране на всички метални частици на 100%.
• Запазване на качествата и удължаване многократно живота на течността.
• Намаляване на разходите за поддръжка и удължаване живота на инструментите.
• Не нарушава действието на пакета присадки.
• Намалява износването и съдейства за прецизен краен резултат.

Заповядайте на щанда ни по време на MachTech & InnoTech (4 - 7 април 2017) зала 2, щанд B3

DTL Trade Company
гр. Варна, бул. Осми Приморски полк 128
тел: +359 52 306 891; e-mail: office@dtltrade.com
www.dtltrade.com


Top