DTS проведе семинар в сътрудничество със Socomec и Shihli

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2014

Hа 24 септември т. г. DTS - "Цифрови Преносни Системи" проведе своя традиционен семинар "Ден на техниката" в хотел "Холидей Ин", София. В събитието участваха лектори от Socomec (Франция) и Shihlin (Тайван), на които DTS е официален представител и сервизен център у нас.

По време на първия семинарен модул г-н Алеш Йенко, регионален мениджър на Socomec за ECE, представи новата структурна организация на Socomec. Акцент в програмата на семинара бе новата система за измерване и наблюдение на електрическата енергия DIRIS Digiware, патентована от Socomec.

Революционната концепцията бе демонстрирана за първи път в България пред над 100 участници в събитието от Джереми Вогт, продуктов мениджър на Socomec PCS EE, който представи и новите модели за автоматично превключване на резерва от фамилията ATYS на Socomec. Винко Божич, мениджър бизнес развитие на Socomec CP разясни възможностите на модулните UPS системи MODULYS GP, базирани на високоефективната технология Green Power на Socomec.

Участниците се запознаха и с новите многофункционални измерители DIRIS B & DIRIS G на Socomec, както и новия конфигурационен софтуер за многофункционалните измерители на електрически величини DIRIS и на измерителите за електропотребление COUNTIS.

В следващата част на семинара г-жа Хелън Су, регионален мениджър на Shihlin Electric за Европа, презентира дейносттa на тайванския производител, а г-н Оуен Хсу, който е продуктов мениджър на Shihlin Electric, представи автоматични прекъсвачи - въздушни ACB, в лят корпус MCB, модулни MCCB, контактори, дефектнотокови и моторни защити на фирмата.Ключови думи: DTS, семинар, Socomec, ShihliЕКСКЛУЗИВНО
Top