DTS с нова гама UPS на SOCOMEC

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2009

Фирма DTS, в качеството си на официален представител на френската компания SOCOMEC за България, представи новата й продуктова гама непрекъсваеми токозахранващи устройства GREEN POWER, предназначена за IT сектора. "Основно технологично предимство на UPS-ите от тази серия е високата енергийна ефективност, изразяваща се в общ к.п.д. над 96% в целия диапазон на натоварване, входен фактор на мощността близък до 1, незначителни входни хармонични изкривявания на тока под 3% и възможност за паралелно включване на до 6 UPS-устройства върху общ товар, надхвърлящ един MW", заявиха от DTS. "Вложените иновационни технологии в тази продуктова гама водят до значителни икономии на средства, благодарение намалението в собственото енергопотребление на UPS, в дебелината на електрическите проводници на входната дистрибуция и в минималната изисквана мощност към входния авариен електроагрегат. Налице са пълна софтуерна съвместимост с всички съвременни операционни системи и комуникационни протоколи, както и възможностите за „е"-централизиран мониторинг от клиента и „е"-сервиз на абонаментна основа от фирма DTS", допълниха от компанията.Top