РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

DTS, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ DTS• ПРЕВКЮЛЮЧВАТЕЛИ: пълен и гъвкав набор от разединители, включително такива в моноблок с предпазителите, стандартни и моторизирани АВР-и от 20 А до 5000 А • КОНТРОЛ И ЗАЩИТА: Комплексни решения за измерване, контрол и управление на електрическата защита и контрол на изолацията • СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ: Широка гама от кабинети, модулни механични конструкции, медни шини и аксесоари за електрическо окабеляване до 6000 А • ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ за превключване, контрол и защита 1330 Сtофия // бул. Акад. Иван Гешов 2Е, сграда 1, етаж 1, офис 109 и 110 тел.: 02/ 441 2271, факс: 088/ 711 2229 // тел./факс: 02/ 931 03 97, 831 56 78 e-mail: dts@dts.bg // www.dts-ups.com

Top