Две тенденции за бъдещето на млекопреработвателната индустрия: автоматизация и Plant iT

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 8/2023 • 30.11.2023

Две тенденции за бъдещето на млекопреработвателната индустрия: автоматизация и Plant iT | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Все по-богатият продуктов асортимент, стриктните хигиенни стандарти и строгите законови изисквания относно воденето на документация поставят модерната млечна промишленост пред сериозни предизвикателства. Комплексните технологични процеси в предприятията от бранша е необходимо да бъдат не само прецизно проследявани, но и надеждно управлявани и анализирани.

С над три десетилетия експертен опит в разработването и внедряването на специализирани системи за процесна автоматизация в млекопреработвателната индустрия немският концерн ProLeIT, ключов партньор на PACS Solutions, предлага оптималното решение за производителите на млечни продукти - доказаната фирмена платформа Plant iT.

 

Industry 4.0 в млечните фабрики

Интегрираната система за цялостен мениджмънт на млекопреработвателни и производствени цехове и приложения гарантира максимална прозрачност и проследимост на процесите.

Plant iT обединява дългогодишната експертиза на ProLeIT в сферата на IT технологиите за индустрията със специфично за млечния сектор ноу-хау в единна контролна платформа, подходяща както за нови обекти, така и за ретрофит на съществуващи средства за автоматизация.

 

Силата на интегрираната автоматизация

С Plant iT използвате една-единствена система за управление на млекопреработката - от доставката на изходната суровина до пълненето, опаковането и складирането. Платформата дава възможност за автоматизация и мониторинг на:

 • Контролни зали;

 • Оборудване и линии за транспорт, третиране, преработка, производство, бутилиране, пълнене и пакетиране на прясно мляко, кисело мляко и йогурт, сухо мляко, сметана, масло, сирена, млечни десерти, суроватка, лактоза и др.;

 • Резервоари за съхранение и зреене на материали и продукти;

 • Смесително и дозиращо оборудване;

 • Асептични и стерилни инсталации;

 • Оборудване за мембранна филтрация;

 • Сепаратори, изпарители, сушилни инсталации;

 • Системи за опаковане, етикетиране и палетизиране;

 • Системи за почистване и стерилизация на място;

 • Подгревни и охладителни инсталации, системи за регенериране на топлина и енергия;

 • Системи за управление на отпадъчните води и т. н.

 

Plant iT гарантира:

 • Интегрирано и интелигентно управление на всички процеси;

 • Задълбочен енергиен мениджмънт;

 • Автоматизиран контрол и мониторинг на оборудването;

 • Безпроблемна миграция на съществуващи платформи за автоматизация към Plant iT и др.


 

www.pacs-solutions.com


Вижте още от Автоматизация


Top