E-IoT подпомага разработването на IOT и превръща конвенционалното оборудване в свързани smart устройства

ЕлектроникаФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 1/2022 • 23.02.2022

 

Endrich, водещ доставчик на електронни компоненти и услуги за проектиране, разработи мрежова сензорна инфраструктура, работеща онлайн, в която всеки хардуерен компонент е създаден от производители, представени от компанията.

Операциите на една производствена линия започват със сензори, които откриват и измерват различни работни параметри в средата, които впоследствие се обработват, съхраняват в облачна база данни и накрая се представят визуално. В процеса участва усъвършенстван гейтуей, който събира отчетените стойности от даден сензор, предварително обработва тези данни и ги изпраща през безжичен комуникационен канал (LPWA) до базирана в облак база данни, откъдето те може да бъдат визуализирани след обработване или да се използват за всяка подходяща за дадена задача цел.

Индустрията има високи и разнообразни изисквания към цялостната инфраструктура, включително минимизиране на разходите за инсталиране и поддръжка на устройствата, дълъг експлоатационен живот на батерията, високо ниво на оползотворяване на технологичните ресурси. Всички тези високи очаквания може да бъдат удовлетворени само от компетентни доставчици на компоненти, притежаващи професионален опит и желание да предоставят съдействието и услугите си за разработване на решение.

Концепцията за E-IoT на Endrich има за цел да приложи тази структура и да предостави хардуерно и софтуерно решение на партньорите на компанията на различни нива. Като първа стъпка, Endrich започва да разработва специално за целта едноплатков компютър (SBC) с разширени сензорни и комуникационни възможности, за да предложи базово хардуерно решение за крайна точка на IoT. Този IoT SBC с подобрени сензорни и комуникационни характеристики заедно с различните аксесоари, разработени към него, образуват хардуерна платформа, която в комбинация с мрежовата софтуерна инфраструктура, базирана в облака, предлагат напълно работеща концепция за IoT решение с широко приложение, което е демонстрирано на национални и международни изложения и конференции през 2020 – 2021 г.


 

 

  www.endrich.com

 

 

 

 

 

Top