РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕА Системс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕА СистемсКачество по-високо от цената! • доставка и монтаж на транспортни системи и ръкавни филтри • доставка на гумено-транспор- тни ленти (Г.Т.Л.), сервиз - гореща вулканизация • транспортни ленти (PVC, PU) гладки, с профили, безконечни, с механична връзка, с приложение във всички отрасли на индустрията • конвейерни системи с приложение в хранително- вкусовата, консервната и преработвателната индустрия • задвижвания: редуктори, инвертори(честотни регула- тори), ел.двигатели • ремъци (плоски, трансмисионни, трапецовидни, пистови), вериги, верижни зъбни колела, свързващи звена 4000 Пловдив • ул. Димо Хаджидимов 11 • GSM:+359884358677 • офис:+359888989262 email: b_kishkilov@abv.bg info@easystems-bg.com


Top