Eaton, Раманат Рамакришна: Иновацията е от решаващо значение за растежа на нашите клиенти

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2013

Раманат Рамакришна, изпълнителен вицепрезидент и главен технологичен директор на Eaton, пред сп. Инженеринг ревю

Г-н Рамакришна, върху какво е фокусирана изследователската и развойна дейност на Eaton?
Като компания за управление на захранването ние разработваме иновативни продукти и решения, за да помогнем на нашите клиенти в безопасното, ефективно, надеждно и устойчиво управление на електрическата, хидравлична и механична енергия, за да отговорят на най-взискателните изисквания за управление на захранването.

В Eaton извършваме приложни изследвания в няколко ключови области: материалознание по отношение на метални, неметални и наноматериали; съвременни технологии за производство; механични, хидростатични трансмисионни системи от следващо поколение; съвременни системи за въздушно управление за двигатели с вътрешно горене; мехатроника, силова електроника, електродъгова електротехника с акцент върху сложни устройства за защита на електрически вериги, системи за контрол, които включват сензори, информационни технологии и технологии за взимане на решения за намаляване на потреблението на електроенергия.

Един от основните пазарни сегменти, върху който се концентрираме, са производителите на оригинално машинно оборудване. Този сегмент представлява значителна част от нашата инвестиционна активност, като се започне от електрическите и се стигне до електрохидравличните технологии.

Съществува ли софтуерно решение за безпроблемна интеграция на електрическо захранване, хидравлични системи и т. н., което е подходящо за всички?
Архитектурата е от огромно значение. Нашето основно предизвикателство е да постигнем баланс между проприетарните и отворените архитектури, така че да можем да работим заедно с нашите партньори и те да интегрират техните решения просто и ефективно в нашата система.

Освен това, ние доставяме някои продукти за употреба на място, например SmartWire-DT. Но това също е отворена платформа: по отношение на MOEM и технологията SmartWire-DT ние имаме трима партньори, които предлагат собствените си решения под формата на хардуер и ние разработихме архитектура с помощта, на която те могат да свържат техните решения с нашата система.

Може ли да дадете пример за ползата от SmartWire-DT?
Мога да посоча реалното приложение на тази технология. В Германия ние разгърнахме решение, използвайки SmartWire-DT в завод за сортиране на картофи в Бавария. Системата беше комплексна и доста голяма. Трябваше да бъдат свързани 250 двигателя за транспортни ленти, помпи, вентилатори и машини. Доставчикът на решения първоначално проучи как може да свърже тези устройства по конвенционалния начин.

Стана ясно, че той трябва да положи километър кабели. С използването на SmartWire-DT и други решения сложността беше намалена, а дължината на необходимите кабели спадна до около 50 м. Тази простота и „стегнатост“ на свързаността и на комуникациите намалиха общата сложност.

Ползата от намалената сложност се състои в по-ниските разходи. Инсталирането е по-бързо, времето за въвеждане в експлоатация намалява. Поддръжката също намалява, тъй като сложността на цялата система спада. Това е добър пример как нашите клиенти реално печелят от нас, обединявайки всички тези технологии и на тази база получават възможността да създадат едно общо решение.

Какви иновации да очакваме от Eaton в следващите години?
Една от основните области, в които сме се съсредоточили, е свързаността и разработването на решения, които използват толкова малко енергия, колкото е възможно. Ние искаме да сме сигурни, че нашите устройства са напълно ефективни и могат да се свързват с минимални усилия. Важен приоритет са алгоритмите, получаването на информация.

В крайна сметка всеки може да събира данни. Въпросът е какво прави, за да генерира информация от тези данни и да предприеме правилните действия. Точно това е ролята на алгоритмите за диагностика и прогнозиране, които ние използваме за минимизиране на консумацията на енергия и увеличаване на времето на непрекъсната работа в рамките на цялата система. Това продължава да бъде една от основните ни области за изследване и разработване — сега и в бъдеще.

Друга ключова област е подобряването на безопасността на устройствата. Голяма част от нашата работа включва високи електрически и хидравлични мощности, които са „опаковани“ в много компактни корпуси и безопасността на хората и системите, които защитават тези електрохидравлични системи, е от първостепенно значение за всичко, което доставяме. Простотата, когато става въпрос за инсталация, също е важна. Ние сме убедени, че по-простият хардуер и действия водят до по-надеждна система.Ключови думи: Eaton, Раманат Рамакришна, електрооборудване, захранване, SmartWire-DTTop