Ефективни подходи и инструменти в управлението на производства

АвтоматизацияВъв ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3/2021 • 01.06.2021

Ефективни подходи и инструменти в управлението на производства

 

  • В блиц интервюта представители на водещи компании в бранша споделят опита си в областта, както и визията си за развитието на сектора в България

  • В материала с коментари участват Великов Компютърс/Improvinn Management Systems, Л-Клас, NearSoft, НПС Академия, Прогресив Флоу България и Сивико

Изграждането на интелигентна система за управление на производствените процеси намалява степента на несигурност и позволява вземане на информирани управленски решения в постоянно променяща се среда чрез елементи, разработени в съответствие с принципите за оптимално управление на производството, заложени в най-популярните днес концепции: “Безопасно производство”, “Теория на ограниченията”, “Бързо отговорно производство”, приложени към широк спектър от автоматизирани системи: LEAN, ERP, MES, APS.

В съвременната практика автоматизирането на дейността на индустриалното предприятие се осъществява на няколко нива. Автоматизираните системи за управление на технологичните процеси (SCADA) са в непосредствена комуникация с производствените системи. Производствените системи (MES) са компютъризирани системи, използвани за проследяване и документиране на трансформацията на суровините в готови продукти. MES предоставят информация, която спомага за оптимизиране на текущите условия. Най-високото ниво на управление се извършва чрез ERP системите.

През 2020 г. пазарът на MES решения възлиза на 11,56 млрд. USD, като се очаква стойността му да достигне 27,3 млрд. долара до 2026 г. при годишен темп на растеж от 15,4%, показва проучване на Mordor Intelligence. Според доклада на организацията този ръст ще се определя от тенденцията към директно изтегляне на информацията за поръчките, производствените етапи, инструкцията и документацията от ERP и други видове системи за управление.

По отношение на индустриалните сектори, внедряващи системи за управление на производството, сред първенците е фармацевтичната промишленост. Според специалистите това е в резултат на нарастващия натиск върху производителите от сектора да поддържат и модифицират процесите си в съответствие с изменящите се потребности, особено с оглед на кризата с COVID-19. Освен във фармацевтичното производство, ръст на внедряванията на ефективни подходи и инструменти за управление се наблюдава и в ХВП, нефтената и газовата промишленост, автомобилостроенето, електронната индустрия и др.

В блиц интервюта специално за сп. Инженеринг ревю представители на водещи компании в бранша споделят опита си в разработването и успешното внедряване на ефективни стратегии и инструменти за управление на производството, както и визията си за развитието на сектора в България. Публикуваме коментарите им по азбучен ред.


Великов Компютърс/Improvinn Management Systems, Владислав Великов: Фокусът трябва да е върху бързото и качествено производство, а не върху ресурсната ефективност

 

Л-Клас, Йосиф Леви: Крайните резултати оправдават предизвикателствата при внедряване на решения за управление на производството

 

NearSoft, Владимир Филипов: Българските предприемачи са предпазливи с внедряването на иновативни решения 

 

НПС Академия, Тодор Тодоров: Предприятията в България трябва да създадат култура на непрекъснато подобрение

 

Прогресив Флоу България, Валентин Борисов: ТОС осигурява високи резултати с минимални инвестиции

 

Сивико, Светослав Василев: Технологиите на Индустрия 4.0 могат да увеличат продуктивността с поне 25%

 

ЕКСКЛУЗИВНО

Top