Ефективно и сигурно управление на процесите в зърнобази

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2021 • 12.10.2021

Михаил Терпешев, Ръководител "Програмни проекти“

 

Инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на Schneider Electric, Weintek и Wago

Вече 25 години фирма Ехнатон е инженеринговият партньор на българската индустрия. Доказателство за това са успешно реализираните над 800 инженерингови проекта.

Един от най-интересните от тях е в Кристера АД, Попово, реализиран в три етапа – Зърнобаза 1, Зърнобаза 2 и разширение в Зърнобаза 2. Периодът на проекта в зърнохранилищата на компанията обхваща 2015 г. – 2020 г. и целта му е управление и оптимизация на потоците на движение на материала в тях, както и визуализация на състоянието на отделните елементи в силозно-складовите бази.

Комплексната инженерингова дейност на експертите от Ехнатон позволява да се реализира повишаване нивото на ефективност при управлението на процесите в зърнобазата и оптимизиране производителността на съоръженията и операциите. От съществено значение е намалението на броя на престоите и оптималното използване на технологичното и транспортно оборудване в силозната база.

 

Обхват на проекта

  • над 600 контролни точки

  • разработване, изпълнение и внедряване на цялостно електрооборудване за зърнобаза

  • изграждане на информационни работни места с множество екрани

 

Решения и технологии

Плановете на компанията за увеличаване обема на складовото стопанство, посредством разширение и изграждане на нови силози, налага използването на иновативно технологично решение и апаратура за оптимизация на процесите. Инженеринговият екип на Ехнатон използва оборудване от признати производители в областта, като Schneider Electric, Weintek и Wago.

За да контролират цялостния процес и да осигурят безпроблемната реализация на проекта, инженерите на Ехнатон изработват електроразпределителните табла в производствения цех на фирмата според всички специфики на проекта. На място се осъществява контрол на монтажниците върху операциите по внедряване на апаратурата.

Управлението на процесите в силозно-складовата база се извършва чрез програмируеми логически контролери (PLC) серия М340, производство на Schneider Electric, което позволява изграждането на надеждна, разширяема и гъвкава модулна конфигурация. Човеко-машинният интерфейс е базиран на SCADA програмен продукт Citect. За управление на технологичните съоръжения към авторазтоварищата в зърнобазата се използват индустриални терминални на Weintek.

 

Предимства и полза при експлоатация

За управление на технологичните процеси в складово-силозните бази екипите на Ехнатон разработват решение, базирано на принципа на „пост програмирането”.

С тази система потоците на движение на материала се дефинират от експлоатационния персонал с помощта на графичен интерфейс, съобразно нужната автоматизация на операциите.

При повторяемост на процесите и необходимост, заложените програми могат да се стартират отново от операторите. Предимствата на изградената система за управление на зърнохранилището са осигуряване на непрекъснато наблюдение в реално време, автоматизация на процесите и гъвкавост на операциите. От съществено значение е и минимизиране на необходимостта от подмяна на съоръжения или процеси по внедряване на допълнително оборудване.

 

Основно оборудване

Две SCADA работни места (по едно за всяка зърнобаза); SCADA софтуер за управление на индустриални процеси; програмируеми логически контролери M340 и M221 на Schneider Electric, разпределена периферия, инвертори и софтстартери на Schneider Electric; индустриални терминали на Weintek. 

 


 

 

www.akhnaton.biz

 

 

 

Top