EHEDG, Петър Спасов: Стандартизацията на EHEDG е гаранция за качество и поета отговорност от производителя

МашиниИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 3/2018 • 03.05.2018

EHEDG, Петър Спасов: Стандартизацията на EHEDG е гаранция за качество и поета отговорност от производителя
EHEDG, Петър Спасов: Стандартизацията на EHEDG е гаранция за качество и поета отговорност от производителя

Петър Спасов, председател на българската секция към Европейската асоциация за хигиенен инженеринг и дизайн (EHEDG) и генерален директор на Индекс-6, пред сп. Инженеринг ревю

Какви бяха мотивите за основаването на българската секция на EHEDG?
EHEDG е международна организация за хигиенен инженеринг и дизайн в неговата най-активна форма – на базата на научни изследвания разработва насоки и препоръки за по-високохигиенен, качествен и безопасен инженеринг и дизайн на машини за ХВП. Българската регионална секция е създадена в края на миналата година и нейни членове станаха Индекс-6, Донидо МИ и Университетът по хранителни технологии.

За да има устойчиво развитие на българския бизнес в сферата на ХВП, както и адекватни на модерните тенденции образование и подготовка на бъдещи кадри от бранша, са необходими инициативност, качество, сериозно отношение и, не на последно място, съвместна работа между различните специалисти, обвързани с тази индустрия на регионално и световно ниво. Тази идея за отговорност към бъдещето и желание за развитие беше нещото, около което се обединихме, очертавайки целите на сътрудничество и учредявайки регионална секция на EHEDG за България.

Какво включва процедурата по кандидатстване за членство в организацията и какви са ползите за компаниите от участието им в нея?
На сайта на EHEDG има бланки, които трябва да се попълнят от желаещите да се присъединят, след което секретариатът в Германия ги разглежда за одобрение. Тъй като цялата организация е основана на доброволчески принцип, членският внос е важен за нейното поддържане. Таксите са на годишна база и се определят спрямо оборота на кандидатстващата организация. Разбира се, има и достъп за индивидуални лица, които желаят да станат членове.

Ползите са пряко свързани с научната работа и разработките на правила и насоки, които EHEDG предоставя свободно на своите членове. Документите, които изготвя организацията, са от особена полза както за производители, така и за учени и регулаторни органи и институции на държавно равнище.
Стандартизацията на EHEDG е все по-ценена от клиентите по цял свят, защото е гаранция за качество и поета отговорност от производителя, на която може да се разчита. Затова именно и членовете могат да се възползват от логото на организацията, с което да удостоверят, че приемат стандартите й и ги прилагат в производството си.

Какви са приоритетните цели на българската регионална секция в краткосрочен план?
На първо място искаме да популяризираме самата международна организация, като запознаем колкото се може по-широка аудитория от представители на бизнеса, институциите и академичните среди с нейната дейност.

Същевременно, бихме желали да видим в нея едно засилено българско присъствие на производители и научни изследователи и като нейно регионално представителство ще работим за привличането на повече специалисти от страната, които да се възползват от научните изследвания, практическото и бизнес ноу-хау, до които международните ни колеги дават достъп посредством членството в EHEDG.

Какви са последните тенденции при проектирането на хигиенно оборудване?
Най-новите тенденции в проектирането на хигиенно оборудване започват с хигиенното устройство на сградата, специални строителни елементи с високохигиенична конструкция и начин на полагане и изпълнение. Следват хигиенните носители (вода, пара), които трябва да са пречистени и обеззаразени.

Машините и поточните линии трябва да са в хигиенно изпълнение с автоматичен режим на работа и електронен контрол на процесите, изработени от висококачествена неръждаема стомана и разрешени пластмаси за хранителни цели, с хигиенни заваръчни шевове и специални полирани наклонени повърхности за почистване и оттичане на санитаризиращите разтвори. Използват се устройства за стерилизация на въздуха, опаковките и капачките преди постъпването им в машината, както и задължителни системи за самопочистване и автоматична CIP инсталация.

При пълнене на продуктите най-високохигиенните предложения са комбоблоковете – производство на PET-опаковки и непосредственото им синхронно трансфериране в блок за пълнене и затваряне с чисти камери, затворено работно пространство и пълен контрол на всички процеси на санитаризация и хигиена.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top