Ехнатон: CapsVision-P е цялостно решение за инспекция на пластмасови капачки

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2014

CapsVision-P е готово решение за качествен контрол при масовото производство на пластмасови капачки от различен тип, размер и цвят. Системата е изработена от материали, одобрени за употреба в хранителната индустрия, което я прави подходяща за инспекция на капачки за шишета, кутии и различни контейнери за мляко и млечни продукти в млекопреработвателната промишленост.

CapsVision-P инспектира изделията за кръглост, като следи за отклонение във формата на външния контур с точност до 0,5 мм. Решението открива и недостиг на материал по външните и вътрешни ръбове, както и препълнени капачки.

Други дефекти, които системата за машинно зрение регистрира, са изпресовките (чепаците) по външните ръбове на капачките. Освен този базов пакет функционалности, CapsVision-P може да бъде конфигурирана с инструменти за откриване на видими замърсявания по дъното и стените и отклонения от зададения цвят и нюанс.

Решението за качествен контрол включва елеваторен ориентатор с контрол за осигуряване на непрекъснат поток на капачки и транспортна система със сепаратор, осигуряващ равномерно постъпване на капачките към системата за инспекция. За да осигури оптимална прецизност на инспекцията, CapsVision-P е с интегрирана иновативна система за инспектиране от Cognex. Cognex InSight 5600 е високоскоростна интелигентна, компактна камера със специализирана оптична система за инспекция на дъното и вътрешните стени на капачката при 360о.

CapsVision-P разполага с изходящ транспортьор, включващ транспортна лента с възможност за насочване на изходящия поток от капачки към 2 контейнера, като вместимостта на контейнерите се задава от оператор. Решението включва още модул за отделяне на негодните капачки; система за управление, базирана на серията логически контролери от Mitsubishi Electric FX PLC, както и HMI операторски терминали за диагностика, настройка и мониторинг.

CapsVision-P разполага със широки функционални възможности. Решението позволява прецизна инспекция при производството на пластмасови капачки по предварително зададени критерии, които могат да бъдат гъвкаво настройвани и променяни спрямо изискванията на конкретната партида или приложение. Системата дава възможност за обучение за въвеждане на продукти с нов цвят.

Машината се заявява и произвежда за конкретен тип капачки. Тя може да работи с регулируема скорост, което я прави подходяща за всякакви по обем и параметри производствени операции. Максималната скорост на работа е до 22 000 обекта/час при размер на капачките (диаметър х височина) минимум 10 х 10 и максимум 120 х190.

CapsVision-P разполага още с опции за събиране, анализиране и съхраняване на статистически данни, както и с набор от инструменти за диагностика и контрол на състоянието на компонентите и механизмите.

Цялостното решение за качествен контрол при производството на пластмасови капачки позволява интегриране в производствените линии или т. нар. режим на работа inline, непосредствено след шприц машината. CapsVision-P може да работи и самостоятелно в offline режим.

Илиана Айвазова, ръководител направление Mitsubishi Electric и Cognex
в ЕхнатонКлючови думи: CapsVision-P, визуална инспекция, система за машинно зрение, Cognex, Cognex InSight 5600, логически контролери, Mitsubishi Electric FX PLC, ЕхнатонTop