РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2011 > Ехнатон Ko.Ехнатон Ko., СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон Ko.за оптимална производителност на вашите машини Гъвкавост 10 задвижвания, конфигурирани за по-малко от 5 мин. с Multi-Loader. Безопасност • Вградени safety модули, осигуряващи 30% икономия; • Altivar 32 - съвместим с ATEX среда. Лесна интеграция • 45 мм широчина (до 1,5 кW при 400 V версия); • 60 мм широчина (до 4 кW при 400 V версия). Компактност • 40% повече пространство в шкафа; • до 14 продукта, монтирани един до друг. офис София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. 02/ 817600, 0888-000061, факс 02/8176999

Top