РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон Ко., СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон Ко.Сензори за безопасност PSEN Когато се изисква висока степен на автоматизация, сензорите за безопасност PSEN на компанията Pilz са абсолютно необходими за осигуряване на максимална ефективност, безопасност на процесите и оптимизация на разходите. В комбинация с устройствата за управление и безопасност на Pilz, сензорите PSEN предлагат икономично и ефективно решение за защита на персонала и машините, в съответствие с приложимите стандарти. Продуктите се предлагат с различен дизайн и принцип на действие (индуктивен, механичен, магни- тен или кодиран) и могат да се използват при тежки индустриални условия. Могат да се спестят допълнителни разходи чрез свързването им в серия. Сензорите за безопасност PSEN намират приложение в широк кръг индустриални сектори - от класическото машиностроене до производ- ства със строги хигиенни изисквания като фармацията, като се използват за: • мониторинг на гърбични механизми, • генериране на импулси за броячи; • мониторинг на скорост; • мониторинг на защитни врати за безопасност; • мониторинг на позиция; • аварийно спиране (E-STOP) и др.

Top