РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон Ко., СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон Ко.Pilz - цялостна гама сензорни технологии за безопасност за хранително-вкусовата промишленост Две от най-сложните задачи в автоматизацията на производството са да се намали сложността и да се осигури безопасно взаимодействие между човека и машината. В отговор на това Pilz предлага координирани решения, които производителите и потребителите на машини могат да приложат, за да решат икономично и лесно най-сложните си задачи в сферата на автоматизацията. С девиза „complete and simple” Pilz представя своята широкообхватна и гъвкава гама сензорни технологии за безопасност, които са особено подходящи за хранително-вкусовата промишленост. Тези технологии включват безопасен мониторинг на позиция със сензорите за безопасност PSEN code, PSEN mag, SEN ini и PSEN mech. Защитните врати могат да се наблюдават и управляват безопасно чрез системите за безопасност на врати PSEN sgate или PSEN slock. Безопасен мониторинг на работни зони може да се осъществи също и чрез оптоелектронни устройства за безопасност PSEN opt и специализирани системи за безопасност с Камери PSEN vip и SafetyEYE. На разположение е и широка гама от различни принципи на действие и технологии - механични, магнитни, RFID, индуктивни, оптични и камера-базирани. Сензорите на Pilz могат да се използват индивидуално или да се свързват в серия и същевременно да се постигне най-високото ниво на изпълнение с възможно най-малко разходи. Всички сензори на Pilz са проектирани по такъв начин, че да отговорят изцяло на всички специфични изисквания в хранително-вкусовата промишленост, свързани с безопасността и необходимостта от висока хигиена: - устойчив на много химикали корпус от несъдържаща силикон РВТ пластмаса, която е нечувствителна и на замърсявания; - гладка повърхност с лазерен надпис; - степен на защита IP67; - най-високо ниво на изпълнение на безопасност до PL e В допълнение към решенията за хранително-вкусовата промишленост, Pilz разшири гамата си от бутони за авариен стоп. Новите комплекти, включващи бутон, контактен блок за повърхностен монтаж или за монтаж в кутия, правят изключително лесен избора на най-подходящите компоненти. Всички бутони за авариен стоп на Pilz вече се предлагат с нов дизайн, с технология за бързо свързване, плюс вградена функция за мониторинг за изправност на самия бутон. С цялостните PITestop комплекти, включващи бутон, контактен блок за повърхностен монтаж или за монтаж в кутия, правят изключително лесен избора на най-подходящите компоненти за различни области на приложение: бутоните с вградена LED индикация в гривната намират приложение в условия със затруднена осветеност или за визуална индикация за активиране на Авариен Стоп, бутоните с ключ позволяват рестартирането да извършва само от едно лице и да се предотврати неволното активиране. В съответствие с машинните директиви, машините и съоръженията трябва да са снабдени с оборудване за аварийно спиране, за да има възможност опасностите да бъдат предотвратени или намалени в случай на аварийна ситуация. Подходящ за употреба в световен мащаб, PIT estop отговаря на всички приложими международни стандарти и изисквания като EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 and EN ISO 13850. Бутоните за авариен стоп на Pilz са предназначени да удовлетворяват специфични светлинни или хигиенни условия (тип на защита IP69K) и оторизации.

Top