РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон Ко., СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон Ко.Конфигурируеми системи за управление PNOZmulti 2: множество функции, едно решение! PNOZ multi 2 e новият модулен и разширяем контролер за безопасност на Pilz. Той може да се използва ефективно при наличие на три или повече функции за безопасност в съответствие с международните стандарти за наблюдение и управление на всички функции за безопасност. PNOZmulti 2 – енергийно ефективни, гъвкави и надеждни Тайната на успеха на PNOZmulti е софтуерният инструмент PNOZmulti Configurator. Вместо чрез окабеляване, конфигурирането на веригата за безопасност се извършва чрез софтуер. При PNOZmulti 2 конфигурирането е просто и лесно, както винаги. Хардуерът предлага някои инте-ресни нови функции. Базовият модул PNOZ m B0 има светещ дисплей, което позволява бърза диа-гностика и въвеждане в експлоатация. С консумация на енергия от едва 0,8 W, той е енергийно ефективен и осигурява 20 входа за безопасност и 4 полупроводникови изхода за безопасност (PL е, SIL CL 3) при широчина на модула от 45 мм. В резултат на това устройството консумира до 80% по-малко енергия в сравнение с подобни продукти. Максимална гъвкавост Като модулна система за безопасност, базови-ят модул PNOZ m B0 може да се разширява с гама от допълнителни модули, така че реше-нието за безопасност да еволюира заедно с машината, ако тя се разширява или изисквани-ята към нея се променят. Използвайки входни и изходни модули, системата увеличава своята адаптивност. Отляво могат да се свързват комуникационни модули със сериен или ETH ин-терфейс, или fieldbus модули за свързване към полеви системи PROFIBUS-DP или CANopen. От-дясно могат да се монтират до 4 разширител-ни модула. Можете да избирате между модул с 8 входа за безопасност и вх./изх. модул с 8 входа и 4 полупроводникови изхода или 4 входа и 4 ре-лейни изхода (PL e, SIL CL 3). Надграждане на системата Можете спокойно да планирате предстоящо разширение на системата. С PNOZmulti не рискувате нищо - системата е международен еталон за безопасност за всички видове машини. Имате най-доброто решение за безопасност, което лесно може да се адаптира към променящите се условия, независимо от типа и производителя на системата за управление на стандартната автоматизация. Предимства: • базов модул PNOZ m B0: до 80 % по-ниско по-требление на енергия в сравнение с продукти в този клас; • пести време и разходи на всеки етап, благо-дарение на софтуера за конфигуриране PNOZmultiConfigurator; • максимална гъвкавост, благодарение на вход-ните и изходни модули, които се избират според изискванията на приложението; • кратко време за пуск в експлоатация: свободно конфигурируеми входни и изходни модули; • компактни размери, които пестят място в таб- лата за управление; • лесна диагностика, благодарение на вграден светещ дисплей; • предотвратяване на случаите на престой, благодарение на PVIS support; • визуализация на зададени от потребителя текстове; • световен стандарт за безопасност за всички видове машини. Конфигурируемата система за управление PNOZmulti е идеална за приложения, при които ня-колко функции за безопасност се изпълняват от една машина. PNOZmulti е многофункционал-на система, свободно конфи-гурируема и предназначена за употреба в различни области на машиностроенето. Тя наблю-дава функции за безопасност като E-STOP, безопасност на врати, светлинни завеси, управ-ление за две ръце и много други. PNOZmulti е на пазара от 2002 г. и се използва в множество при-ложения.

Top