РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон Ко., СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон Ко.Cоgnex - решения за индустриална идентификация Съвременните аспекти и темпове на развитие на икономиката в глобален мащаб, глобално свързани пазари, изисквания за оптимизация при управлението на производството, ресурсите, дейностите по диагностика, сервиз, обслужване, непрекъснатите изисквания за повишаване на качеството на продукцията и редуциране на себестойността и още много други фактори предопределят темата за проследимостта в индустрията като все по-актуална. В индустрии като автомобилостроенето, фармацията, електрониката, а все по-често и в хранително-вкусовата - навсякъде, където изискванията за качество са определящи, задачите за проследимост са стандартен подход и се дефинират от регулативни норми. Във всички производствени сектори ядро на системите за проследимост са системите за идентификация - независимо дали става дума за т.н. „Cradle-to-grave" прозрачност, т.е прозрачност на всяка една стъпка от процеса на производство на едно изделие, като и през целия жизнен цикъл на всеки един от вложените в него компоненти, каквото е изискването в автомобилостроенето. Особено приложими са те във фармацевтичното производство, където водещо е гарантиране идентичността на продукта по пътя му от производството през цялата верига на разпространението до крайния потребител, осигурявайки му по този начин 100% безопасност и защитеност. Фирма Ехнатон, като партньор на Cоgnex, предлага водещи продукти и решения за проследимост в индустрията. Паралелно с това, през последните 4 години натрупахме знания и практически опит, разработвайки и внедрявайки подобни решения във фармацията, в производства, свързани с автомобилостроенето и електрониката. В контекста на тазгодишната маркетингова концепция на Cognex, продуктите и решенията за идентификация са обособени в категория Cognex ID. Технологиите преди всичко Патент на Cognex e 1DMax+ - най-добрият към момента алгоритъм в клас 1D кодове. Към него тази година Cognex добави HotBats технология - патентован алгоритъм за предварителна обработка на изображението, което улеснява декодирането. В резултат 1D четците на Cognex четат еднакво бързо и надеждно всяко качество на код, върху всяка повърхност, през фолио, в нарушен или изкривен вид. 2DMax+ е най-добрият в клас 2D алгоритъм, гарантиращ 99% показател на читаемост при предизвикателните DPM кодове, които са наложен подход при проследяване. Освен четене и декодиране на кодовете, четците на Cognex предлагат вградени функционалности като валидиране (например, съгласно GS1, DoD, ISO стандарти), верифициране (оценка на качеството на печата, съгласно AIM или ISO15415), форматиране (възможност да се програмират потребителски скриптове). Те са лесни за интегриране - с компактен размер, индустриален корпус, вградени цифрови входове и изходи, серийна и Ethernet комуникации с вградени индустриални протоколи. Снабдени са с лесни и удобни за ползване развойни и диагностични средства. Като водещ производител, Cognex осигурява широка продуктова гама за оптимален избор при всяко приложение. Актуални продуктови предложения Гамата Cognex ID включва четци за фиксиран монтаж, преносими четци и верификатори. Най-малкият и нов представител на фамилията, DataMan50 е нискостойностна алтернатива на лазер базираните четци, в миниатюрен корпус с вградени алгоритми, аналогични на тези, които работят и в най-високата гама. Чете еднакво надеждно, независимо от качеството и вида на маркировката. DM300 e най-широката и пълна гама, изцяло на модулен принцип за максимална гъвкавост при конфигуриране. Патент на Cognex е иновативната функция за автотунинг в системи с интегрирано осветление, което позволява надеждно формиране на изображението, особено важно при DPM кодове . DM300 се предлага в 3 версии по отношение на резолюция, налице са и модификации по отношение на функциите. Има възможност за работа със стандартна CMount оптика, с M12 или с течна оптика, отново патент на Cognex. За високоскоростни приложения продуктът е DM500 със скорост 95 декодирания /сек., 1024х768 резолюция, VSoC ( Vision System on Chip) технология за регистриране на изображения и втори процесор з а обработка. В началото на 2013 г. бе представен и уникален нов продукт, специално разработен за предизвикателните приложения в логистиката, един друг сектор от индустрията, където проследимостта е стандартен подход - DataMan 503, с фокусна дълбочина до 1м, 2048 x 1088 резолюция, 120 четения/секунда; 198.12 m/ мин. транспортна скорост. DM503 търси, намира, регистрира и чете кода, независимо къде е поставен и върху каква повърхност. В категорията преносими четци водеща е гамата DM8000 - отново ID Max технология, патентована технология на течна леща, позволяваща настройваем фокус, патентована UltraLight технология за по-добро формиране на изображението на всеки вид маркировка и повърхност, и комуникация на модулен принцип (серийна или Ethernet). Четците DM9500 са с вграден преносим компютър за целите на складовите стопанства и логистиката. Като фирма, водеща в областта на визуалните решения за индустрията и с най-много продадени и инсталирани системи във всички промишлени сектори, на база своя опит Cognex предлага и приложно ориентирани решения. В контекста на проследимост това е Tracк&Trace софтуерът, специално разработен, за да покрие всички изисквания към задачите за проследимост във фармацията, произтичащи от стандартите и преминаването към GS1 DataMatrix маркиране - еРегулация, сериализация и легализция и др. Track&Тrace софтуерът е параметрируемо приложение, което работи на всички платформи InSIght системи за визуална инспекция на Cognex. Track&Тrace поддържа до 2 DataMatrix и 2 х1D кодове, всички стандарти за верификация и валидиране, което го прави приложим при задачи за тотална проследимост и в електрониката, автомобилостроенето и самолетостроенето.

Top