РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон Ko, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон KoОптоелектронни устройства за безопасност PSENopt Безопасност без прегради: Ергономията и безопасността не са в противоречие: светлинните лъчи, решетки и завеси PSENopt осигуряват идеалната защита, когато се изисква активна операторска намеса в производствения процес на защитената машина. Концепцията на PSENopt е защита без прегради, която позволява по-висока производителност, като в същото време машината остава защитена от неоторизиран достъп. Не е необходимо операторите на машините да отварят и затварят врати, те просто могат да се концентрират върху задачите си и да работят бързо и ефективно. PSENopt предлагат индивидуална безопасност за защита на тяло, ръка или пръст. Освен това са налични и устройства тип 2 или тип 4 в съответствие с EN/IEC 61496-1/-2. PSENopt за всички индустриални сектори и приложения: Благодарение на вградената функционалност за изключване и задаване на нечувствителна зона (muting), за игнориране на отдел- ни лъчи (blanking) и за каскадно свързване (cascading), продуктите от серията PSENopt увеличават многократно възможностите за приложението им по възможно най-ефективен начин. За сложни приложения на светлинни бариери, PSENopt SB с интегриран SafetyBUS p интерфейс са идеалното решение. Именно заради богата- та си функционалност, те са подходящи за всички индустриални сектори и всякакви приложения.

Top