Ехнатон: Нови възможности при новата гама контролери FX3S на Mitsubishi Electric

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

FX3S e най-малкият контролер от серията FX компактни контролери, създаден за приложения, изисква-щи до 30 входа/изхода в компактни размери и на ниска цена. Този контролер с минимални възможности за разширяване, без батерия и без нужда от поддръжка, е подходящ за точно зададени и установени процеси, които не предполагат бъдещо разширяване.

Описание на продукта
Процесор, захранване и входове/изходи в един модул. Опциите за разширение включват адаптор и разши-рителни модули за комуникация, аналогово управле-ние или температурен вход.

Високо бързодействие:
• базови инструкции: 0.21 ms/инструкция;
• допълнителни инструкции: 0.5 ms/инструкция (MOV).

Памет с голям капацитет
• вградена програмна памет с капацитет  4  000 стъпки, без батерия, без поддръжка;
• по-голямо адресно пространство:
-спомагателни релета: 1 536;
-таймери: 138;
-броячи: 88;
-регистри за данни: 3 000.

Технически характеристики:
•трето поколение базов компактен програмируем контролер (наследник на FX1S);
•висока функционалност в минимални размери;
•вградено захранване (променливотоково);
•EEPROM памет без нужда от поддръжка
•памет с по-голям капацитет (4000 стъпки) и по-голямо адресно пространство (спрямо FX1S);
•вграден USB порт за връзка със софтуера за    програмиране, осигуряващ високоскоростна    комуникация до 12 Mbps;
•вграден контрол на позициониране;
•вграден часовник за реално време;
•повишена функционалност с използване на разширителни модули и адаптори;
•програмиране със софтуер GX Works2 или GX Works2 FX.

Управляеми входове/изходи: 10 - 30. Входове/изходи на базовия модул: 10/14/20/30

Top